รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
2 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

อรวรรณ ใจบุญ

เจ้าของแฟนเพจ ครูตุ้ย - ฟิสิกส์ (ผู้ติดตามกว่า 130,000 คน)

Upgrade Physics บทที่ 1 บทนำ (ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์)

เรียนออนไลน์

คอร์ส Upgrade Physics บทที่ 1 บทนำ (ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์)

สอนโดย ครูตุ้ย - ฟิสิกส์ (อรวรรณ ใจบุญ)

ฟิสิกส์ในบทแรกของเนื้อหาทั้งหมดของ ม.ปลาย คือ สำคัญมาก ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากมาย แต่จริง ๆ แล้ว เป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ต่อในบทอื่น ๆ ทั้งเรื่องของการวัด หน่วย การแปลงหน่วย และการทดลองในทางฟิสิกส์ ถ้าเราแม่นพื้นฐานในบทนี้ จะช่วยเป็นอย่างมาก ในการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ และเข้าใจกลไกในการแทนค่าเข้าไปในสมการ รวมไปถึงการนำพื้นฐานของการทดลองไปกระกอบเข้ากับความรู้ในบทอื่น ๆ ด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

อยากให้ผู้เรียนทุกคน เข้าใจที่มาของวิชาฟิสิกส์ การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีพื้นฐานสำคัญ สำหรับต่อยอดไปใช้ในส่วนเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ในบทถัดไป

เนื้อหาของคอร์สเรียน

ฟิสิกส์ ม.ปลาย บทที่ 1 บทนำ

1.ธรรมชาติในทางฟิสิกส์

2.การวัดและการบันทึกผลการวัด

3.การทดลองในทางฟิสิกส์

4.แบบฝึกหัดย่อยท้ายหัวข้อ

5.สรุปท้ายบท

6.แบบฝึกหัดท้ายบท

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ผู้เรียนจะมีองค์ความรู้ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 รวมถึง จับส่วนสำคัญ (key - Concept บท) ได้ ว่ามีจุดไหนบ้าง และที่สำคัญ จะได้เห็นจุดที่มักเกิดความเข้าใจผิด จุดที่ต้องระวัง จุดที่มักโดนหลอก รวมถึงเห็นภาพรวมของเนื้อหาว่าบทนี้ จะต้องใช้ส่วนไหนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยบ้าง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่ต้องการเรียนเพื่อทำเกรดฟิสิกส์ของโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่ต้องการเรียนทบทวนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ในสนามของสายวิทย์)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

เอกสารการเรียนเป็นไฟล์ pdf (ดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองภายในระบบเรียน)

500 บาท
2 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง