รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
2 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

อรวรรณ ใจบุญ

เจ้าของแฟนเพจ ครูตุ้ย - ฟิสิกส์ (ผู้ติดตามกว่า 130,000 คน)

Upgrade Physics บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง

เรียนออนไลน์

คอร์ส Upgrade Physics บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง

สอนโดย ครูตุ้ย - ฟิสิกส์ (อรวรรณ ใจบุญ)

บทที่ 2 ของฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมปลาย สิ่งที่ต้องโฟกัสให้ดีก่อน แต่หลายคนมองข้ามไป คือ ปริมาณในการเคลื่อนที่ เพราะเป็นส่วนพื้นฐาน ที่จะต้องยกนำไปใช้ต่อ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นชนิดไหน ทั้งแนวตรง โพรเจกไตล์ วงกลม หรือฮาร์โมนิกอย่างง่าย รวมไปถึงการเคลื่อนที่ในผลของแรงจากบทอื่น ๆ ด้วย ถ้าเราเข้าใจพื้นฐานของปริมาณแล้ว ค่อยไปต่อกับตัวอย่างที่ง่ายที่สุดของการเคลื่อนที่ คือ การเคลื่อนที่แนวตรงในแนวราบ และผลของการตกอย่างอิสระที่กลายเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงในแนวดิ่ง

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

อยากให้ผู้เรียนทุกคน เข้าใจที่มาของปริมาณในการเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นกี่แนว หรือแนวไหน เมื่อเกิดความเข้าใจจริงแล้ว จะได้นำไปใช้ต่อด้วยความเข้าใจ แล้วเลิกจำ ฟิสิกส์แบบ Case by case กันสักที ! เมื่อพื้นฐานของเรื่องปริมาณในการเคลื่อนที่ เป๊ะ ปัง ไม่พังเพราะจำอย่างเดียวแล้ว ไปลองของกันหน่อย กับการพิจารณาการเคลื่อนที่เชิงเส้นอันแรก ได้แก่ การเคลื่อนที่แนวตรง ที่เราจะมาใช้สมบัติของเวกเตอร์ใน 1 มิติ ช่วยในการคำนวณ ถามว่าอย่างไร ? ต้องไปดูในคอร์ส

ผ่านคอร์สบทนี้ไป รู้ที่มา รู้ที่ไป รู้วิธีใช้ ต่อยอดเป็น !

เนื้อหาของคอร์สเรียน

ฟิสิกส์ ม.ปลาย บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง

1.ตำแหน่ง

2.การกระจัดและระยะทาง

3.ความเร็วและอัตราเร็ว

4.ความเร่ง

5.กราฟการเคลื่อนที่แนวตรง

6.สมการสำหรับการเคลื่อนที่แนวตรง

7.การตกแบบเสรี

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ผู้เรียนจะมีองค์ความรู้ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 รวมถึง จับส่วนสำคัญ (key บท) ได้ ว่ามีจุดไหนบ้าง และที่สำคัญ จะได้เห็นจุดที่มักเกิดความเข้าใจผิด จุดที่ต้องระวัง จุดที่มักโดนหลอก รวมถึงเห็นภาพรวมของเนื้อหาว่าบทนี้ จะต้องใช้ส่วนไหนต่อเนื่องไปในบทที่ต้องเรียนในอนาคต และใช้เนื้อหาส่วนไหนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยบ้าง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่ต้องการเรียนเพื่อทำเกรดฟิสิกส์ของโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่ต้องการเรียนทบทวนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ในสนามของสายวิทย์)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

เอกสารการเรียนเป็นไฟล์ pdf (ดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองภายในระบบเรียน)

900 บาท
2 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง