รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
2 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

อรวรรณ ใจบุญ

เจ้าของแฟนเพจ ครูตุ้ย - ฟิสิกส์ (ผู้ติดตามกว่า 130,000 คน)

Upgrade Physics บทที่ 8 การเคลื่อนที่ฮาร์โมนิกอย่างง่าย

เรียนออนไลน์

คอร์ส Upgrade Physics บทที่ 8 การเคลื่อนที่ฮาร์โมนิกอย่างง่าย

สอนโดย ครูตุ้ย - ฟิสิกส์ (อรวรรณ ใจบุญ)

บทที่ 8 การเคลื่อนที่ฮาร์โมนิกอย่างง่าย ของฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมปลาย เป็นบทที่เกี่ยวเนื่องกับเสถียรภาพของวัตถุ มีแรงคอยดึงวัตถุกลับมายังแนวสมดุลตลอดเวลา เกิดการเคลื่อนที่ ที่จะต้องไปนำความรู้บทก่อนหน้า ในส่วนของปริมาณในการเคลื่อนที่มาใช้ ในขณะเดียวกัน ตัวเนื้อหาของบทนี้เอง ก็เป็นพื้นฐานในการนำไปใช้ต่อในกลุ่มของทั้งคลื่นกล คลื่นเสียง และคลื่นแสง ด้วย เพราะอนุภาคตัวกลางที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่าน หรือแม้นแต่สนามที่แฝงอยู่ในคลื่นแสง รวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิด ก็กำลังทำการสั่นกันอยู่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่าย เรียนให้เกิดความเข้าใจ หยิบบทเก่ามา แล้วนำไปใช้ต่อในบทถัดไป ตัวเนื้อหาไม่ยาก แต่อยากให้เข้าใจ และ คณิตศาสตร์หลายส่วน ช่วยในการทำความเข้าใจมาก ๆ แต่ไม่ต้องห่วงไป ในบทนี้ สอนใหม่หมด จะยากแค่ไหน เข้าใจได้แน่นอน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

อยากให้ผู้เรียนทุกคน เข้าใจตั้งแต่ที่มา ว่าการเคลื่อนที่ฮาร์โมนิกอย่างง่าย เกิดขึ้นได้อย่างไร ปริมาณการเคลื่อนที่โผล่มาตรงไหนบ้าง Concept ตรงไหน เราใช้ซ้ำบทเดิม Concept ไหน เราจะต่อยอดเพิ่ม คณิตศาสตร์ตรงไหน ที่นำมาช่วยในการพิจารณา เข้าใจไม่ใช่จำ ที่สำคัญ แรงส่งผลอย่างไรต่อการเคลื่อนที่ รู้จักทุกปริมาณแบบรู้ลึกรู้จริง ต่อยอดไปด้วยว่าสำหรับในบทหน้า ๆ เราจะนำ SHM นี้ ไปใช้ได้อย่างไร เรียนด้วยความเข้าใจแล้วหยิบไปใช้กันให้เป็น ไม่ว่าในอนาคต เราจะเจอการ Applied Physics ที่ประยุกต์แรงตัวไหนเข้ามา เชื่อว่า ทุกคนจะตั้งสูตร และสร้างสมการเองได้ !

เนื้อหาของคอร์สเรียน

ฟิสิกส์ ม.ปลาย บทที่ 8 การเคลื่อนที่แนวตรง

1.การเคลื่อนที่ฮาร์โมนิกอย่างง่าย

2.ปริมาณการเคลื่อนที่

3.แรงและการสั่นของมวลติดสปริงและลูกตุ้มอย่างง่าย

4.ความถี่ธรรมชาติและการสั่นพ้อง

5.แบบฝึกหัดท้ายหัวข้อ

6.สรุปส่วนสำคัญท้ายบท

7.แบบฝึกหัดท้ายบท

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ผู้เรียนจะมีองค์ความรู้ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 รวมถึง จับส่วนสำคัญ (key บท) ได้ ว่ามีจุดไหนบ้าง และที่สำคัญ จะได้เห็นจุดที่มักเกิดความเข้าใจผิด จุดที่ต้องระวัง จุดที่มักโดนหลอก รวมถึงเห็นภาพรวมของเนื้อหาว่าบทนี้ จะต้องใช้ส่วนไหนต่อเนื่องไปในบทที่ต้องเรียนในอนาคต และใช้เนื้อหาส่วนไหนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยบ้าง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้น ม.5 ที่ต้องการเรียนเพื่อทำเกรดฟิสิกส์ของโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่ต้องการเรียนทบทวนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ในสนามของสายวิทย์)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

เอกสารการเรียนเป็นไฟล์ pdf (ดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองภายในระบบเรียน)

750 บาท
2 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง