รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
2 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

อรวรรณ ใจบุญ

เจ้าของแฟนเพจ ครูตุ้ย - ฟิสิกส์ (ผู้ติดตามกว่า 130,000 คน)

Upgrade Physics บทที่ 9 คลื่นกล

เรียนออนไลน์

คอร์ส Upgrade Physics บทที่ 9 คลื่นกล

ครูตุ้ย - ฟิสิกส์ (อรวรรณ ใจบุญ)

บทที่ 9 คลื่นกล ของฟิสิกส์ ระดับชั้นมัธยมปลาย ใช้เนื้อหาจากบทก่อนหน้า การเคลื่อนที่ฮาร์โมนิกอย่างง่าย ยกมาอธิบายลักษณะการสั่นของอนุภาคตัวกลางที่กำลังสั่นจากผลของการที่มีคลื่นมาเคลื่อนที่ผ่าน เป็นพื้นฐานของการเรียนบทของคลื่นในบทถัดไป ทั้งคลื่นแสง และคลื่นเสียง รวมถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะได้เจอตอน ม.6 อาจจะดูยากหรือซับซ้อน แต่ความเป็นจริงแล้ว เราสามารถทำความเข้าใจได้ เพราะคลื่นอยู่รอบตัวเราและที่สำคัญ ทุกเรื่องที่ปรากฏในคลื่นนี้ ได้ใช้ซ้ำแน่นอนในคลื่นอื่นด้วย ฉะนั้น ทำความเข้าใจไปให้ได้ ว่าคลื่นกลมีหลักการหรือพฤติกรรมใดบ้าง เพราะบทถัดไป ยกไปใช้ได้เลย หลักการ ทฤษฎี สูตรคำนวณ เหมือนกัน ไม่จำแยก

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

บทนี้เป็นบทที่ตั้งใจ สอนให้ละเอียด เห็นภาพรวมของคลื่นชัดเจน ไม่ใช่แค่เข้าใจในคลื่นกลอย่างเดียว แต่ต้องรวมไปถึงแสงและเสียงในอนาคตด้วย เพราะด้วยความเป็นคลื่น ไม่ว่าจะเป็นคลื่นตัวไหน หลักการนิยามคลื่น อัตราเร็ว หลักการ พฤติกรรม หรือสมการในการคำนวณ เป็นสูตรเดียวกัน ควรเข้าใจในบทนี้ไปเลยทีเดียว ไปถึงบทหน้า แค่ยกไปใช้ให้เป็น ส่วนที่ใช้ร่วมกันให้เข้าใจว่าใช้ด้วยกันได้ ไม่ต้องไปจำแยก แต่บทของแสงไปแตกเน้นการเห็นความสว่าง เห็นแสงสี การเกิดภาพ บทของเสียงเน้นปรากฎการณ์ และการได้ยิน ก็ไปแยกทำความเข้าใจเพิ่มเติมในบทของใครของมัน ถ้ามองภาพรวมออก คลื่นทั้ง 4 บท จะเหลือส่วนที่เราแจกแจงไปแค่นิดเดียวจริง ๆ

เนื้อหาของคอร์สเรียน     

ฟิสิกส์ ม.ปลาย บทที่ 9 คลื่นกล

1.ธรรมชาติของคลื่นกล

2.อัตราเร็วคลื่น

3.หลักการที่เกี่ยวกับคลื่น

4.พฤติกรรมของคลื่น

5.แบบฝึกหัดท้ายหัวข้อ

6.สรุปส่วนสำคัญท้ายบท

7.แบบฝึกหัดท้ายบท

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ผู้เรียนจะมีองค์ความรู้ครบถ้วนตรงตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 รวมถึง จับส่วนสำคัญ (key บท) ได้ ว่ามีจุดไหนบ้าง และที่สำคัญ จะได้เห็นจุดที่มักเกิดความเข้าใจผิด จุดที่ต้องระวัง จุดที่มักโดนหลอก รวมถึงเห็นภาพรวมของเนื้อหาว่าบทนี้ จะต้องใช้ส่วนไหนต่อเนื่องไปในบทที่ต้องเรียนในอนาคต และใช้เนื้อหาส่วนไหนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วยบ้าง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้น ม.5 ที่ต้องการเรียนเพื่อทำเกรดฟิสิกส์ของโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้น ม.6 ที่ต้องการเรียนทบทวนเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย (ในสนามของสายวิทย์)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

เอกสารการเรียนเป็นไฟล์ pdf (ดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองภายในระบบเรียน)

1,200 บาท
2 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง