รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตีแตก GRAMMAR ฉบับสมบูรณ์

เรียนออนไลน์

คอร์ส ตีแตก GRAMMAR ฉบับสมบูรณ์

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.grammar เบื้องต้นเพื่อปูพื้นฐานความเข้าใจ noun, adjective, adverb, verb

2.tenses, present simple, past simple, present continuous, Present Perfect, future simple, question words, Past perfect tense, Past continuous,

3.Voice และ Clause Active Voice, Passive Voice, adjective clause, if clause, noun clause, adverb clause, punctuations, capital letters

4.เนื้อหาสำคัญอื่น ๆ tag questions/ กฎยกเว้นสำหรับการใช้ภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่ออกสอบบ่อย ๆ

5.พร้อมแบบฝึกหัดที่จะทำให้เข้าใจวิธีแต่งประโยคและทำข้อสอบอย่างถูกต้อง

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

ตีแตก Grammar ฉบับสมบูรณ์

ตีแตก Grammar ฉบับสมบูรณ์ มีเฉลยบนกระดานสอน

ไฟล์โครงสร้างประโยค

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับผู้เข้าสอบแข่งขันในระดับต่าง ๆ เริ่มจากการสอบ TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP 

2,700 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง