รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
1 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

จิตสุภา ฤกษ์อำนวยชัย

เจ้าของเพจ science style mo : คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ครูโม

สรุปวิทย์ ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.4 ใน 7 วัน

เรียนออนไลน์

สรุปวิทย์ ม.ต้น เตรียมสอบเข้า ม.4 ใน 7 วัน

สอนโดย ครูโม

จะสรุปเนื้อหาพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ใน 8 บทเรียน และทำแบบฝึกหัด ข้อสอบ

Ep1 บทนำ วิทยาศาสตร์คืออะไร?

Ep2 สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต

Ep3 ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

Ep4 สารและสมบัติของสาร

Ep5 แรงและการเคลื่อนที่

Ep6 งาน พลังงาน แสงและการเกิดภาพ ไฟฟ้า 

Ep7 ดิน หิน แร่ โลก และชั้นบรรยากาศ

Ep8 ดาราศาสตร์

ในระยะเวลาไม่นานแบ่งออกเป็น 8 ตอน ใช้เวลาเรียนเพียง 7 วัน (วันละ 2 ชั่วโมง) รวมเนื้อหา 15 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เพื่อทบทวนเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อ และฝึกทำข้อสอบ เข้าม.4

เนื้อหาของคอร์สเรียน

เนื้อหาประกอบไปด้วย 8 บทเรียน ที่นักเรียนจะได้เรียนตั้งเเต่เนื้อหาทั้งชีวภาพ กายภาพ ดาราศาสตร์ รวมกว่า 15 ชั่วโมง และมีชีทสรุปเพื่อสรุปบทเรียนได้อ่านประกอบการเรียนไปด้วย รับรองน่ารัก อ่านง่าย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ได้ทบทวนเนื้อหา พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ในระยะเวลาไม่นานแบ่งออกเป็น 8 ตอน

ใช้เวลาเรียนเพียง 7 วัน (วันละ 2 ชั่วโมง) และมีชีทสรุปเนื้อหาเขียนด้วยลายมือ อ่านง่าย น่ารักแน่นอน

และยังได้ฝึกการทำข้อสอบเพื่อสอบเข้า ม.4

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-2-3 ที่ต้องการทบทวนความรู้ สำหรับปูพื้นฐานในการเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ (ระบุ) 

เอกสารประกอบการเรียนและไฟล์ชีทสรุป ให้ดาวโหลด เป็นไฟล์ pdf

1,790 บาท
1 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง