รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
365 วัน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิโรจน์ ไววานิชกิจ

อาจารย์และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

พื้นฐานการวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร และการหายใจ

เรียนออนไลน์

คอร์สเรียนพื้นฐานการวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร และการหายใจ

โดย ศาสราจารย์นายแพทย์วิโรจน์  ไววานิชกิจ (Professor Viroj Wiwanitkit, MD)

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)

เหมาะสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยในรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยเฉพาะด้านการพยาบาล แพทย์ และ สาธารณสุข ในระดับมหาวิทยาลัย เป็นความรู้พื้นฐานด้านวิชาชีพ เป็นทักษะสำหรับ สำหรับผู้ศึกษาในระดับหลังปริญญา รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เป็นข้อหนดพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพและมีการสอบวัคความสามารถในประเด็นดังกล่าวก่อนการขี้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพ

นอกจากนี้ความรู้พื้นฐานดังกล่าวยังเหมาะสำหรับเป็นความรู้ทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • สรุปเนื้อหาหลักการพื้นฐานการวัดสัญญาณชีพ ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร และการหายใจ
  • สัมผัสประสบการณ์ผ่านตัวอย่างจากปฏิบัติงานในสถานที่จริง
  • การนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

  • คอร์สนี้เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  • คอร์สนี้เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการทราบพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
1,300 บาท
365 วัน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง