รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
365 วัน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วิโรจน์ ไววานิชกิจ

อาจารย์และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ

ความรู้เกี่ยวกับเบาหวาน การตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ และการตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข

เรียนออนไลน์

คอร์สความรู้เกี่ยวกับเบาหวาน การตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ และการตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง สำหรับผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข

โดย ศาสราจารย์นายแพทย์วิโรจน์  ไววานิชกิจ (Professor Viroj Wiwanitkit, MD)

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • สรุปเนื้อหาเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
  • ตัวอย่างการตรวจเบาหวานด้วยตนเองสำหรับผู้ป่วย
  • ประสบการณ์จริงจากตัวอย่างที่ถูกต้องในการการตรวจน้ำตาลในปัสสาวะ และการตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้วด้วยตนเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

  • คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานต้องการทราบพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสุขภาพซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
  • คอร์สนี้เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
900 บาท
365 วัน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง