รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

สุวิมล สรอดิศัยกุล

เป็นวิทยากร ทำงานบริษัทข้ามชาติชั้นนำหลายธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการทำงาน

เคล็ดลับทำงานบริษัทข้ามชาติให้ประสบความสำเร็จสำหรับทุกคน

เรียนออนไลน์

คอร์ส เคล็ดลับทำงานบริษัทข้ามชาติให้ประสบความสำเร็จสำหรับทุกคน

The Secrets of Successfully Working with Multi-national Companies for Everyone

โดย โค้ชแซนดี้ (สุวิมล สรอดิศัยกุล)

เนื้อหาหลักของวิชา:

 • เคล็ดลับทำงานบริษัทข้ามชาติ (ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ) ให้ประสบความสำเร็จสำหรับทุกคนในองค์กร
 • 7 วิธี ทำงานให้สำเร็จอย่างดีเลิศจนเจ้านายและเพื่อนร่วมงานต่างชาติชื่นชม
 • 7 วิธี สื่อสารให้ได้ผล และทำให้ทุกคนเข้าใจและชมเชย
 • เคล็ดลับ 9 ประการ ที่ทำให้ทุกคนร่วมใจสร้างความก้าวหน้าให้บริษัท
 • 4 วิธี ที่ทำให้หัวหน้างาน มีผลงานที่ดีเยี่ยมและได้ใจทุกคน
 • 3 เคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าข้ามชาติประทับใจจนร้องว้าว ว้าว ว้าว
 • 5 วิธีฉลาดๆ (SMART) สู่ความสำเร็จในบริษัทข้ามชาติ
 • 4 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จร่วมกันด้วยการโค้ชชิ่ง (แบบ GROW)

ประโยชน์:

 • พนักงานทุกคนในบริษัทข้ามชาติ ได้เคล็ดลับในการทำงานกับบริษัทข้ามชาติ ทำงานมีผลงานดีเยี่ยมและประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า มีเงินเดือนสูงๆ ได้เลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าใคร
 • พนักงานต่างๆ ในฝ่ายผลิต ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเซฟตี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สามารถแสดงผลงานตามกลยุทธ์และตามเป้าหมาย รวมทั้งสามารถแสดงทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานได้ตรงตามค่านิยมและความคาดหวังขององค์กร
 • พนักงานในแผนกต่างๆ สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานภายในเครือบริษัทข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิผลแบบมืออาชีพ กล้าสื่อสารความคิดเห็นของตนและกล้าแสดงออกร่วมกัน และมีความระมัดระวังในการสื่อสารประเด็นที่อ่อนไหวด้านวัฒนธรรม จนองค์กรก้าวหน้าและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
 • หัวหน้างานทุกแผนกสามารถแสดงบทบาทของหัวหน้างานที่ดี จัดการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อมั่นและความไว้วางใจ และทำงานร่วมกันอย่างดีเยี่ยม
 • ทีมงานขาย ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ และทีมงานนำเข้า-ส่งออก ทำงานเก่งและดูแลลูกค้าบริษัทข้ามชาติต่างๆ ด้วยเคล็ดลับที่เรียนรู้ จนทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และมีโอกาสเพิ่มช่องทางทำธุรกิจได้

กลุ่มเป้าหมาย:

 • พนักงานทุกคนในบริษัทข้ามชาติ (ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลี สหราชอาณาจักร และประเทศอื่นๆ) ที่อยากเติบโต มีโอกาสได้เงินเดือนสูงๆ ได้เลื่อนตำแหน่ง
 • พนักงานต่างๆ ในฝ่ายผลิต ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบัญชี ฝ่ายเซฟตี้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ประสบปัญหาในการทำงานกับองค์กรข้ามชาติ ไม่สามารถแสดงผลงาน ไม่สามารถแสดงทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานได้ตรงตามค่านิยมและความคาดหวังขององค์กร
 • พนักงานในแผนกต่างๆ ที่ประสบปัญหาในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานภายในเครือบริษัทข้ามชาติ ไม่สามารถแสดงความคิดหรือสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล ไม่เข้าใจกัน และเกิดความขัดแย้ง
 • หัวหน้าแผนกทุกแผนก ที่ยังไม่สามารถแสดงความสามารถและรับผิดชอบงานในบทบาทหัวหน้างานได้ตรงตามความคาดหวังขององค์กรบริษัทข้ามชาติ
 • ทีมงานขาย ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ และทีมงานนำเข้า-ส่งออก ที่ดูแลลูกค้าบริษัทข้ามชาติต่างๆ ได้ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าร้องเรียน และหันไปหาคู่แข่ง 
2,900 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง