รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

สุวิมล สรอดิศัยกุล

เป็นวิทยากร ทำงานบริษัทข้ามชาติชั้นนำหลายธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการทำงาน

เคล็ดลับพัฒนาทีมงานในบริษัทข้ามชาติสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ

เรียนออนไลน์

เคล็ดลับพัฒนาทีมงานในบริษัทข้ามชาติสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ

The Secrets of Developing Teams in Multi-National Companies for Everyone Who Strives for Success

สอนโดย โค้ชแซนดี้ (สุวิมล สร-อดิศัยกุล)

เป็นวิทยากร ทำงานบริษัทข้ามชาติชั้นนำหลายธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการทำงาน เป็นโค้ชให้บุคลากรในองค์กร หลักสูตรต่างๆ ที่อบรมภายในองค์กร เช่น ค่านิยมและจรรยาบรรณ, การบริหารจัดการผลการทำงาน, การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ, การโค้ชชิ่งและการให้ฟีดแบ็ค, การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, การนำเสนอ, การประชุมอย่างมีประสิทธิผล, เคล็ดลับทำงานบริษัทข้ามชาติ, เคล็ดลับเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพและป้องกันคดีความ และเคล็ดลับพัฒนาทีมงานเพื่อเร่งให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด สำหรับหัวหน้างานทุกคน

เนื้อหาหลักของวิชา:

-ทำไม บริษัทข้ามชาติจึงเชื่อมั่นในการทำงานเป็นทีม และพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

-Do’s & Don’ts ในการพัฒนาทีมงานของบริษัทข้ามชาติ คือ อะไร

-เคล็ดลับพัฒนาทีมงานของบริษัทข้ามชาติ โดยใช้รูปแบบ 70-20-10 คืออะไร

-5 วิธีที่ใช้ได้ผลจริง ที่หัวหน้างานใช้พัฒนาทีมงานในบริษัทข้ามชาติ มีอะไรบ้าง

วิธีที่ 1 OJT (On-the-job-training) ผลดีเมื่อนำไปใช้ ผลเสียเมื่อไม่ใช้ และการนำไปใช้ให้ได้ผลจริง ทำอย่างไร

วิธีที่ 2 การมอบหมายให้ดูแลโครงการ (Project Assignment) ผลดีและผลเสียเมื่อไม่ใช้ และ 5 ขั้นตอนสำคัญในการนำไปใช้ให้ได้ผลจริง

วิธีที่ 3 การรักษาการณ์ตำแหน่ง (Acting) ข้อดีและข้อเสียเมื่อไม่ใช้ และการนำไปใช้ให้ได้ผลจริง

วิธีที่ 4 การโค้ชชิ่ง ประโยชน์เมื่อนำไปใช้ และเมื่อไม่ใช้เกิดผลเสียอะไรบ้าง การโค้ชโดยใช้ GROW Model และเทคนิคฝึกการเป็นโค้ช ให้พนักงาน

วิธีที่ 5 การพัฒนาทีมงานโดยใช้วิธี “การอ่านและทบทวนหนังสือ/Books Reviews” ผลดีเมื่อนำไปใช้ ผลเสียเมื่อไม่ใช้ และ 6 ขั้นตอนการนำไปใช้ให้ได้ผลเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย:

1.หัวหน้างานทุกคนในองค์กรต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาทีมงาน รวมทั้งตนเอง ให้มีศักยภาพจนสามารถเร่งให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดได้

2.ผู้บริหารและหัวหน้างานทุกคนทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายดูแลลูกค้า ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบัญชี และฝ่ายอื่นๆ ที่ทำงานประสบปัญหาว่า ทีมงานที่เคยเก่ง ไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามที่คาดหวังอีกต่อไป บางส่วนลาออก บางส่วนทำงานผิดพลาดจนเกิดความเสียหาย ทำให้องค์กรถดถอย ต้นทุนสูง และกำไรหดหายหรือติดลบ

3.พนักงานทุกคน รวมทั้ง Hi-potentials และ Successors ที่ต้องการความก้าวหน้าในงาน สามารถนำเคล็ดลับที่ใช้เร่งพัฒนาตนเอง และเติบโตตามความต้องการ

4.พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกส่วน เข้าใจเคล็ดลับการพัฒนาทีมงาน และกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนาทีมงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ประโยชน์:

1.หัวหน้างานทุกคนในองค์กรต่างๆ ได้รับเคล็ดลับพัฒนาทีมงานให้เติบโตก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ซึ่งใช้กันอย่างกว้างขวางในบริษัทข้ามชาติ (สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฟินแลนด์ เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม แอฟริกาใต้ ไทย และอื่นๆ) สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพและความสามารถของทีมงานและตนเองอย่างได้ผลดีจริง

2.ผู้บริหารและหัวหน้างานทุกคน ทั้งฝ่ายผลิต ฝ่ายดูแลลูกค้า ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบัญชี และฝ่ายอื่นๆ สามารถสร้าง และพัฒนาทีมงานให้ก้าวหน้า ทำงานเก่ง สร้างผลงานได้ตามที่คาดหวัง และร่วมกันผลักดันให้องค์กรก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง

3.พนักงานทุกคน รวมทั้ง Hi-potentials และ Successors สามารถนำเคล็ดลับเหล่านี้ ไปใช้พัฒนาตนเอง สามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม จนได้รับการเลื่อนตำแหน่งและได้รับเงินเดือนสูงๆ ก่อนใคร

4.พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกส่วน เข้าใจวิธีการพัฒนาทีมงานต่างๆ สามารถเลือกใช้วิธีที่เหมาะสม ในการพัฒนาตนเอง และบุคลากรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้

2,900 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง