รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Academic Writing in English

เรียนออนไลน์

คอร์ส Academic Writing in English

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักของคอร์สนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

1. การเรียน

โครงสร้างการเขียนงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการเขียนย่อหน้า การเขียน building sentences, thesis statement

การเขียน topic sentence, supporting sentence, concluding sentence

การเขียน essay writing in English

การอ้างอิงเอกสารในการเขียนงานวิชาการ

2. ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับใช้เขียนงานวิชาการ

แบ่งเป็นวิดีโอการสอน 50 ตอน

ระยะเวลาการเรียน 5 ปี

ในแต่ละตอนจะกล่าวถึงเรื่อง เช่น

Ep 1 กล่าวถึงเนื้อหาที่จะเรียน เปิดให้เข้าชมวิดีโอได้ฟรี

Ep 2 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียนงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

Ep 3 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียนย่อหน้า

Ep 4 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องขั้นตอนการเขียนย่อหน้า

Ep 5 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียนย่อหน้า

Ep 6 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียน Concluding Sentence

Ep 7 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียนให้เนื้อหาเชื่อมโยงกัน

Ep 8 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการใช้คำเชื่อม Conjunctions

Ep 9 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องRun-On Sentence และ Sentence Fragments

Ep 10 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการปรับแก้เรียงความ

Ep 11 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องจากย่อหน้าถึงเรียงความ

Ep 12 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง Topic and Controlling Ideas เปิดให้เข้าชมวิดีโอได้ฟรี

Ep 13 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียน Introductory Paragraph

Ep 14 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียน Topic Sentence และการวางโครงร่าง Eassay

Ep 15 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียน Body ของเรียงความ

Ep 16 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียน Body Paragraphs พร้อมตัวอย่างที่สมบูรณ์

Ep 17 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียน Introductory Paragraph

Ep 18 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการเขียน Concluding Paragraph

Ep 19 ตัผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องวอย่างเรียงความเพิ่มเติม

Ep 20 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการปรับแก้เรียงความ

Ep 21 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการถอดความ Paraphrasing

Ep 22 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการสรุปความ Summarizing

Ep 23 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการอ้างอิง In Text Citation แบบ Mla

Ep 24 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องการอ้างอิง S Works Cited List

Ep 25 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องโครงสร้างการใช้ไวยากรณ์อังกฤษ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ต้องการสอบ TOEFL, สอบชิงทุนการศึกษา และสอบเลื่อนชั้นการเขียนเรียงความ (essay writing)

พร้อมเอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์ PDF ACADEMIC WRITING in English

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

2,500 บาท
5 ปี