รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
2 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

อนิรบัณ ตาลุกดา (ครูสุข)

เจ้าของเพจ Krusukh ผู้ติดตามกว่า 200,000 คน และผู้ก่อตั้ง Fitdemy Colab Studio

Movement Therapy for Office Syndrome :การเคลื่อนไหวบำบัด

เรียนออนไลน์

คอร์สออนไลน์ Movement Therapy for Office Syndrome

สอนโดย ครูสุข

เจ้าของเพจ Krusukh ผู้ติดตามกว่า 200,000 คน และผู้ก่อตั้ง Fitdemy Colab Studio

ด้วยวิถีชีวิตการทำงาน หรือไลฟสไตล์ในปัจจุบันที่ทำให้ผู้คนส่วนมากต้องนั่งอยู่กับหน้าจอคอมพิเตอร์ หรือมือถือ เป็นระยะเวลานานๆ ขาดการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม หลายคนจึงประสบกับปัญาหาอาการปวดเมื่อยต่างๆ หรือที่เรียกว่า ภาวะออฟฟิศซินโดรม ไม่ว่าจะเป็น อาการปวดคอบ่าไหล่ ปวดหลังล่าง ปวดเข่า เป็นต้น อาการเหล่านี้ หากเราสามารถดูแลตัวเองด้วยท่าบริหารต่างๆที่ถูกต้องก็จะช่วยบรรเทาความปวดเมื่อยลงได้ และช่วยลดความเสี่ยงในการปวดเรื้อรังจนยากแก่การรักษาในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้น ด้วยการฝึกท่าบริหารที่ช่วยบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมต่างๆ

เนื้อหาของคอร์สเรียน

คอร์สนี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติท่าบริหารสำหรับอาการต่างๆที่มักพบในผู้ที่เป็นออฟฟิศซินโดรม เช่น อาการปวดคอบ่าไหล่ หลังค่อม ปวดหลัง ปวดหลังร้าวลงขา ปวดสะโพก ปวดเข่า รองช้ำ เป็นต้น ด้วยแนวทาง

-การฝึกกระตุ้นระบบประสาท การสั่งงานกล้ามเนื้อ

-การฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวข้อต่อ

-การฝึกพัฒนาองศาการเคลื่อนไหว

-การสร้างแรงต้านในรูปแบบต่างๆ

โดยจะประกอบไปด้วยคลิปฝึกท่าบริหารตามอาการต่างๆ จำนวน 27 คลิป ความยาวคลิปละ 15-20 นาที

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

แนวทางในการดูแลตัวเองในเบื้องต้นที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย ออฟฟิศซินโดรมต่างๆ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปที่ต้องประสบกับปัญหาออฟฟิศซินโดรม ไม่ว่าจะเป็นวัยเรียน หรือวัยทำงาน

เมื่อเรียนครบหลักสูตรนี้แล้ว มีใบประกาศนียบัตรรับรองผู้เรียนสามารถปริ้นท์ในระบบได้ทันที

1,800 บาท
2 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง