รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ปานตา เพชรรัตน์

วิทยากรผู้พลิกความคิดพิชิตความสำเร็จ

เคล็ดลับนำการประชุมเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้องค์กร

เรียนออนไลน์

เคล็ดลับนำการประชุมเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้องค์กร (Secrets for Leading Meeting to Drive Results for Organizations)

สอนโดย อาจารย์ปานตา เพชรรัตน์  วิทยากรผู้พลิกความคิดพิชิตความสำเร็จ

เป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้บริหารในสายงานพัฒนาองค์กรและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นระยะเวลากว่า 25 ปี

มีประสบการณ์ในองค์กรหลากหลาย ทั้งสายธนาคาร ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจบริการ ธุรกิจตัวแทนจัดจำหน่าย ธุรกิจวิจัยและพัฒนา รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1. เคล็ดลับนำการประชุมเพื่อสร้างผลลัพธ์ให้องค์กร (Secrets for Leading Meeting to Drive Results for Organizations)

2. ความสำคัญของการประชุมซึ่งเป็นเครื่องมือทรงประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์กร

3. ลักษณะของการประชุมที่มีประสิทธิภาพและการประชุมที่ไร้ประสิทธิภาพ

 • เตรียมตัวผู้นำการประชุม
 • เตรียมเนื้อหาการประชุม
 • เตรียมผู้เข้าร่วมประชุม

4. 6 กลยุทธ์นำการประชุมให้มีประสิทธิภาพ

5. 7 วิธีสร้างบรรยากาศการประชุมให้ทุกคนอย่างเข้า

6. 3 ขั้นตอนก้าวสู่ผู้นำการประชุมแบบมืออาชีพ

7. การวางแผนและจัดเตรียมการประชุมแบบมืออาชีพ

8. 7 ขั้นตอนง่ายๆ ในการดำเนินการประชุมให้มีประสิทธิภาพ

 • ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของผู้เข้าร่วมประชุม
 • กล่าวเปิดการประชุม
 • แนะนำตนเองและแนะนำผู้เข้าร่วมประชุม
 • แจ้งลำดับวาระการประชุม
 • ดำเนินการประชุมตามวาระ
 • นำเข้าสู่ช่วงซักถามก่อนจบแต่ละวาระ
 • กล่าวสรุปและปิดการประชุม

9. เทคนิคการสรุปรายงานการประชุมและการติดตามผลหลังการประชุม

11. เคล็ดลับนำการประชุมเพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็น

12. เคล็ดลับนำการประชุมเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกัน

13. เคล็ดลับการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในระหว่างการประชุม

 • นิ่งเงียบ
 • ทำงานอย่างอื่น
 • พูดแทรก
 • คุยกันเอง
 • พูดขัดแย้ง

14. 5 เคล็ดลับสำคัญนำไปสู่การบริหารการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

 • เคล็ดลับที่ 1 10 นาทีแรก คือ ช่วงเวลาทองของการประชุม เลือกวาระที่สำคัญที่สุดไว้ 10 นาทีแรก
 • เคล็ดลับที่ 2 ใช้คำว่า “สรุป” เป็นคำขึ้นต้น เพื่อลดการรายงานที่ยืดเยื้อ
 • เคล็ดลับที่ 3 ใช้เวลากำกับการรายงาน ขอให้รายงานคนละไม่เกิน___นาที
 • เคล็ดลับที่ 4 ขอพูดคุยรอบนอกก่อนถึงวันประชุมเพื่อให้รู้ข้อมูลก่อน “ รู้ก่อน วางแผนก่อน ”
 • เคล็ดลับที่ 5 หาเกร็ดความรู้ เรื่องราวใหม่ๆ ที่น่าสนใจ มาเล่าให้ฟังทุกครั้ง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.หัวหน้างานทุกระดับสามารถบริหารการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้งานขับเคลื่อนไปได้ตามเป้าหมายขององค์กร 

2.หัวหน้างานทุกระดับสามารถนำการประชุมได้อย่างมั่นใจ แสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้นำ ทำให้ทีมงานเชื่อถือและไว้วางใจ พร้อมให้ความร่วมมือเต็มที่

3.ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมเห็นประโยชน์และให้ความสำคัญกับการประชุม มีการเตรียมตัว เตรียมข้อมูล ทำให้การประชุมทุกครั้งได้รับผลลัพธ์ตามที่ผู้นำการประชุมตั้งเป้าหมายไว้

กลุ่มเป้าหมาย

1.หัวหน้างานทุกระดับที่ต้องการใช้การประชุมเป็นเครื่องมือในการติดตามงาน มอบหมายงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน ระดมความคิดเห็น และตัดสินใจเรื่องสำคัญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและทำให้ทีมงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

2.หัวหน้าทุกระดับที่มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้นำการประชุม แต่ไม่มั่นใจว่าจะต้องบริหารการประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ได้รับผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง

3.หัวหน้างานทุกระดับที่ไม่รู้จะเริ่มต้นการประชุมอย่างไร ดำเนินการประชุมอย่างไรให้ทุกคนมีส่วนร่วม ไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการประชุม จนนำไปสู่พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการประชุม ไม่ให้ความร่วมมือกับการประชุม

4.หัวหน้างานทุกระดับที่ต้องการใช้ช่วงเวลาการประชุมให้เป็นช่วงเวลาที่มีค่าสำหรับทุกคน ทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากการประชุม และมองเห็นการประชุมเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความสำคัญ 

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

2,900 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง