รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

อนันท์ หารวัง

ประสบการณ์บรรยายและอบรมสัมมนาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ให้กับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและบริษัทต่างชาติหลากหลายธุรกิจ

การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดสำหรับเด็ก

เรียนออนไลน์

คอร์สการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดสำหรับเด็ก

ผู้สอน อาจารย์อนันท์ หารวัง

มีประสบการณ์บรรยายและอบรมสัมมนาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ให้กับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและบริษัทต่างชาติหลากหลายธุรกิจ เจ้าของหลักสูตรนักพูดน้อย สั่งจิตพิชิตฝัน และหลักสูตรปลุกยักษ์ใหญ่ ให้เด็กน้อย โดยจัดที่โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์ มาแล้วกว่า 40 รุ่น

เนื้อหาหลักของวิชา

1.ความสำคัญที่ต้องฝึกบุคลิกภาพและการพูดตั้งแต่เด็ก

2.บุคลิกภาพที่ดีเบื้องต้น การยืน เดิน นั่ง การยิ้ม การไหว้

3.เรียนรู้เรื่องสูตรการพูดที่จะสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

4.การสร้างบุคลิกภาพภายใน

5.เทคนิคการจัดการความประหม่าเมื่อต้องพูดในที่ชุมชน

6. เทคนิคการสอนเด็กและเยาวชนให้สามารถพูดได้ พูดดี และพูดเป็น

กลุ่มเป้าหมาย

1.เด็กนักเรียนที่ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านบุคลิกภาพและการพูด

2.ผู้ปกครอง

3.ครู

4.วิทยากรที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

1,900 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง