รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ไพศาล จิรานันตรัตน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าและพลังงานมากกว่า 30 ปี

ลดค่าไฟ ทำได้จริง สำหรับทุกบ้าน

เรียนออนไลน์

คอร์สลดค่าไฟ ทำได้จริง สำหรับทุกบ้าน

พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ อาคาร บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจและโรงงานอุตสาหกรรมต่างต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ดำรงชีวิต แต่พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ไฟต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้า ซึ่งค่าไฟฟ้ามีแต่จะเพิ่มขึ้นและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง ดังนั้น เราทุกคนซึ่งอาศัยอยู่บ้านอยู่อาศัย จำเป็นต้องมีความรู้ในการใช้ไฟฟ้า ว่าใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้ค่าไฟลดลง รวมทั้งการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า หรือการติดโซลาร์หลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง เนื้อหาทุกบทในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ทุกท่านมีความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานภายในบ้าน ทำให้เสียค่าไฟน้อยลง โดยที่ท่านไม่ต้องมีความรู้ด้านไฟฟ้ามาก่อนเลย เป็นความรู้สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป อ่านแล้วเข้าใจง่าย นำไปปฏิบัติได้ ค่าไฟลดลงทันที

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับทุกคน

เนื้อหาของคอร์สเรียน

บทที่ 1 มิเตอร์การไฟฟ้า

บทที่ 2 อัตราค่าไฟฟ้า บ้านอยู่อาศัย

บทที่ 3 ค่า FT

บทที่ 4 ตัวอย่างการคำนวณ ค่าไฟฟ้า บ้านอยู่อาศัย .

บทที่ 5 องค์ประกอบของพลังงานไฟฟ้า

บทที่ 6 การคำนวณค่าไฟฟ้า

บทที่ 7 การเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า

บทที่ 8 การประหยัดพลังงาน บ้านอยู่อาศัย

บทที่ 9 โซลาร์หลังคา บ้านอยู่อาศัย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ลดค่าไฟฟ้าให้กับทุกบ้าน

กลุ่มเป้าหมาย

ทุกคน ทุกครัวเรือน บ้านอยู่อาศัย และคอนโดมิเนียม

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง