รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วศ.ณัฏฐ์ มหาสุวรรณ

ครูสอนเขียนแบบ AutoCAD 2D และสอนออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศ

พื้นฐาน AutoCAD 2D + WorkShop ฝึกเขียนท่อลม โดยใช้คำสั่งพื้นฐาน

เรียนออนไลน์

คอร์ส พื้นฐาน AutoCAD 2D + WorkShop ฝึกเขียนท่อลม โดยใช้คำสั่งพื้นฐาน  

ผู้สอน วศ.ณัฏฐ์ มหาสุวรรณ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ คนทั่วไปที่สนใจ หรือไม่เคยมีพื้นฐาน การเขียนแบบ หรือ ออกแบบมาก่อน สอนเป็น Step by Step สามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เพื่อผลิตบุคลาการในงานเขียนแบบทั่วไป

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้

สอนพื้นฐานการเขียนแบบ AutoCAD 2D

บทที่ 1 ตั้งค่า Scale หน้ากระดาษ AutoCAD หน้า Model

-ตั้งค่า Scale 1:1 เขียนระบบ มิลลิเมตร

-ตั้งค่า Scale 1:1 เขียนระบบ เมตร

-จัด Scale หน้า Model

(หลังจากเขียนแบบ 1:1 ระบบมิลลิเมตร หรือ เมตร ในหน้า Model)

บทที่ 2 ตั้งค่า Scale หน้ากระดาษ AutoCAD หน้า Layout

(หลังจากเขียนแบบ 1:1 ระบบมิลลิเมตร หรือ เมตร ในหน้า Model)

-ตั้งค่า Print หน้า Layout แบบหลายแผ่น

บทที่ 3 ฝึกเขียนท่อลม

-ฝึกเขียนท่อแบบต่างๆ โดยใช้คำสั่งพื้นฐาน

บทที่ 4 ฝึกเขียนท่อ Flex

-เขียนท่ออ่อน Flex โดยเรียกใช้งานจาก Block ที่เราสร้างขึ้น

บทที่ 5 การสร้าง Layer

-การสร้าง หรือ เปิดปิด Layer ตอนเขียนแบบ

บทที่ 6 ดูแปลนสถาปัตย์เบื้องต้น + สีเบอร์ปากกา

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ผู้เรียนสามารถเขียนแบบ 2D ได้อย่างดีโดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความสนใจ

วิศวกรทุกสาขา

ช่าง

สถาปนิค

และวิศวกรเครื่องกล

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

1,000 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง