รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

วศ.ณัฏฐ์ มหาสุวรรณ

ครูสอนเขียนแบบ AutoCAD 2D และสอนออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศ

ออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศในอาคาร

เรียนออนไลน์

คอร์ส ออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศในอาคาร

ผู้สอน วศ.ณัฏฐ์ มหาสุวรรณ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่สนใจหรือมีพื้นฐานเขียนแบบ AutoCAD แล้ว แต่ ไม่เคยมีพื้นฐานออกแบบมาก่อน สอนเป็น Step by Step สามารถทำตามได้อย่างง่ายดาย

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เพื่อผลิตบุคลาการในงานออกแบบระบบปรับอากาศในอาคาร

เนื้อหาของคอร์สเรียน

สอนออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศ ทั้งระบบน้ำยา และ ระบบ น้ำเย็น Chiller และการระบายอากาศตามกฏหมายรวมถึงการระบายควันไฟ

บทที่ 1 เลือกขนาดท่อลม หัวจ่าย คำนวณ loss ท่อลม

-หลักการเลือขนาดท่อลม

-คำนวณ Pressure Loss ท่อลม เพื่อเลือก นิ้วน้ำ ของพัดลม

-หลักการเลือกประเภทหัวจ่ายต่างๆ ทั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

บทที่ 2 ประเภทเครื่องปรับอากาศ ระบบต่างๆ และคำนวณขนาดท่อน้ำ ระบบ Chiller

-ประเภทเครื่องปล่อยลมเย็น

-ประเภทระบบการทำความเย็น

-หลักการการเลือก Chiller/Cooling Tower

-คำนวณท่อน้ำ ระบบ Chiller

บทที่ 3 การคำนวณกำลัง Motor ปั้มน้ำและคลาส ความดัน

-หลักการคำนวณ ตาม Darcy Friction Loss

-หลักการเลือก Class ความดันของระบบ (ASME B 16.34)

-หลักการเลือขนาด Flange Stud Bolt ตาม Class ความดัน (ASME 16.5)

-หลักคำนวณ NPSH PUMP

บทที่ 4 ประเภทของพัดลมชนิดต่างๆ และการคำนวณตามกฎหมาย

-คำนวณพัดลมระบายอากาศตามกฎหมาย

-คำนวณพัดลมระบายควันไฟตามกฎหมาย

บทที่ 5 ฝึกออกแบบจริง

-ออกแบบงานโครงการที่ต้องขออนุญาต (ส่วนใหญ่ต้องคุมงบ)

-ออกแบบงาน BRAND ที่ไม่ต้องขออนุญาต (Renovate)

บทที่ 6 ดูค่าพลังงาน ภาวะอากาศ ความชื้นและคำนวณ load ผ่าน psychrometric chart

-หลักการคำนวณ psychrometric chart ที่ความดัน atm ระดับน้ำทะเล

-สอนสาธิตการใช้โปรแกรม psychrometric chart

บทที่ 7 คำนวณ Cooling Load

-หลักการใช้โปรแกรมคำนวณ Cooling Load

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ผู้เรียนสามารถออกแบบระบบปรับอากาศระบายอากาศในอาคารได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีความสนใจ

วิศวกรทุกสาขา

ช่าง

สถาปนิค

วิศวกรเครื่องกล

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

2,000 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง