รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

TOEIC แนวใหม่ :ครบถ้วนทั้ง Listening และ Reading

เรียนออนไลน์

TOEIC แนวใหม่

ผู้สอน สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

เนื้อหาที่ใช้สอบ TOEIC ครบถ้วนทั้ง Listening และ Reading หลัก ๆ มีดังนี้

1. เนื้อหา part listening 4 parts ย่อยประกอบด้วย

1.1 Part 1 Photos

1.2 Part 2 Pure Listening Test; Questions & Responses

1.3 Part 3 Conversation ข้อสอบแนวใหม่

1.4 Part 4 Talks ข้อสอบแนวใหม่

เนื้อหานี้อธิบายวิธีทำข้อสอบ ลักษณะข้อสอบ ลักษณะคำถามและการฝึก อย่างเป็นระบบ ช่วยให้ผู้เรียนฝึกฟังได้อย่างถูกวิธีและเพิ่มคะแนนได้มากแน่นอน

2. Reading Comprehension ข้อสอบ grammar และการอ่าน เนื้อหาสำคัญมีดังนี้

2.1 Part 5 sentence completions เนื้อหาสำคัญประกอบด้วย

- Word Choice

- Word Forms

- Verb Forms: Tenses, Voices

- Prepositions

- Connecting Words: Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause, If Clause

- Gerunds, Infinitives, Simple Forms

- Subject-Verb Agreement

- Error in number / noun

- Comparative and Superlative เป็นต้น

2.2 Part 6/ Part 7

- ข้อสอบ TOEIC แบบเดิม และข้อสอบ TOEIC แนวใหม่

- ลักษณะข้อสอบ

- ตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อสอบอย่างละเอียด

3. แบบฝึกหัด

- นำเสนอแบบฝึกหัดกว่า 1000 ข้อ

- อธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ ผู้เรียนเข้าใจได้แน่นอน

เอกสารประกอบการเรียน

1.ไฟล์ e-book TOEIC แนวใหม่

2.ไฟล์ PDF แบบฝึกหัด Part 5 6 7 และเฉลย Part 5

3.ไฟล์ PDE กระดานสอน TOEIC แนวใหม่

4.ไฟล์ PDF โครงสร้างประโยค

 

กลุ่มเป้าหมาย

คอร์สนี้มีเป้าหมายสำหรับผู้เรียนที่ต้องการสอบ TOEIC แนวใหม่

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

5,900 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง