รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
650 วัน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

มงคล รัตน์ทอง

วิทยากรรับเชิญตามโรงเรียนทั่วประเทศและตามโครงการต่างๆ สอนฟิสิกส์ คณิต และวิศวกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกมากมาย

TW 11501 วิทย์-คณิต ประถมปลาย (พร้อมหนังสือ 1 เล่ม)

เรียนออนไลน์

คอร์ส คัมภีร์ซุ่มโจมติว วิทย์-คณิต ประถมปลาย (Update 2566)

ราคา 650 บาท

ผู้เรียนจะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ผู้สอนจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังจากซื้อคอร์สเรียนแล้ว โดยกรอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ในระบบให้ครบถ้วน (ได้รับหนังสือภายใน 1-3 วัน จัดส่งฟรี) 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เพื่อสอบแข่งขันและสอบเข้า ม.1

เนื้อหาคอร์ส ประกอบด้วย 5 วิชาหลัก

1.วิชาชีววิทยา สอนโดย ครูดาว (อาจารย์จันทวรรณ พลวัฒน์)

2.วิชาเคมี สอนโดย ครูหมง (อาจารย์มงคล รัตน์ทอง) และครูดาว (อาจารย์จันทวรรณ พลวัฒน์)

3.วิชาฟิสิกส์ สอนโดย ครูหมง (อาจารย์มงคล รัตน์ทอง)

4.วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ สอนโดย ครูหมง (อาจารย์มงคล รัตน์ทอง)

5.วิชาคณิตศาสตร์ ครูเต้ย (อาจารย์ณัฏฐาวุฑฒิ์ จิรธัมมวัฒน์) และครูหมง (อาจารย์มงคล รัตน์ทอง)

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

หนังสือคัมภีร์ซุ่มโจมติว วิทย์-คณิต ประถมปลาย 1 เล่ม

650 บาท
650 วัน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง