รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
650 วัน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

มงคล รัตน์ทอง

วิทยากรรับเชิญตามโรงเรียนทั่วประเทศและตามโครงการต่างๆ สอนฟิสิกส์ คณิต และวิศวกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกมากมาย

TW 11502 ฟิสิกส์ ม.ต้น & ม.ปลาย (พร้อมไฟล์ e-book)

เรียนออนไลน์

คอร์ส TW 11502 คัมภีร์ซุ่มโจมติว สรุปเข้มเนื้อหาข้นปนโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ต้น & ม.ปลาย (Update 2566)

ราคา 500 บาท

ผู้เรียนจะได้รับไฟล์ประกอบการเรียนเป็น e-book 1 เรื่อง สามารถดาวน์โหลดในระบบเมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนแล้ว

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เพิ่มเกรด

สอบเข้า MWIT และ วมว.

สอบ สพฐ.

สอบเข้า KVIS

สอบ IJSO

สอบเข้าเตรียมอุดม

สอบ สอวน.

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เนื้อหาคอร์ส แบ่งเป็น 2 Part

Part แรก รวมโจทย์ฟิสิกส์ จำนวน 108 ข้อ

Part สอง รวมโจทย์ฟิสิกส์ จำนวน 301 ข้อ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ไฟล์ ebook สรุปเข้มเนื้อหาข้นปนโจทย์ ฟิสิกส์ ม.ต้น & ม.ปลาย

500 บาท
650 วัน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง