รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
650 วัน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

มงคล รัตน์ทอง

วิทยากรรับเชิญตามโรงเรียนทั่วประเทศและตามโครงการต่างๆ สอนฟิสิกส์ คณิต และวิศวกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกมากมาย

TW 11503 คณิต ม.ต้น & ม.ปลาย (พร้อมหนังสือ 1 เล่ม)

เรียนออนไลน์

คอร์ส TW 11503 คัมภีร์ซุ่มโจมติว สรุปเข้มเนื้อหาข้นปนโจทย์ คณิต ม.ต้น & ม.ปลาย (Update 2566)

ราคา 650 บาท

ผู้เรียนจะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ผู้สอนจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังจากซื้อคอร์สเรียนแล้ว โดยกรอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ในระบบให้ครบถ้วน (ได้รับหนังสือภายใน 1-3 วัน จัดส่งฟรี)

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เพิ่มเกรด

สอบเข้า MWIT และ วมว.

สอบ สพฐ.

สอบเข้า KVIS

สอบ IJSO

สอบเข้าเตรียมอุดม

สอบ สอวน.

สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เนื้อหาคอร์ส แบ่งเป็น 2 Part

Part 1 : คณิต ม.ต้น เล่ม 1

จำนวนจริง

เลขยกกำลัง

การแก้สมการ 2 ตัวแปร

การหาร

ตรีโกณมิติ

สถิติ

สำลับและอนุกรม

การนับ เรียงสับเปลี่ยน และความน่าจะเป็น

โจทย์เสริมประสบการณ์ทบทวนกระบวนยุทธ

Part 2 : โจทย์ทบทวนกระบวนยุทธ์คณิตศาสตร์ 131 ข้อ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลาย

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

หนังสือคัมภีร์ซุ่มโจมติว สรุปเข้มเนื้อหาข้นปนโจทย์ คณิต ม.ต้น & ม.ปลาย 1 เล่ม (ฟรี)

650 บาท
650 วัน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง