รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ศุภกร บุญเจือ

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการขาย การตลาด การธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆชั้นนำมากมาย

Super Process: Selling Success สู่การเป็นนักขายขั้นเทพด้วยการขายเป็นระบบ 5 ขั้นตอน

เรียนออนไลน์

คอร์ส Super Process: Selling Success สู่การเป็นนักขายขั้นเทพด้วยการขายเป็นระบบ 5 ขั้นตอน

สอนโดย ศุภกร บุญเจือ (อาจารย์โทนี่)

วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระด้านการขาย การตลาด การธุรกิจให้กับองค์กรต่างๆชั้นนำมากมาย

เพราะการเป็นนักขายมือขั้นเทพไม่ใช่สิ่งที่ยากลำบาก ถ้านักขายได้ทำตามขั้นตอนของความสำเร็จที่ได้ถูกออกแบบเอาไว้ให้ทำตามได้ หลักสูตรสู่การเป็นนักขายขั้นเทพด้วยการขายเป็นระบบ 5 ขั้นตอน จะให้เทคนิคการขายที่เริ่มตั้งแต่ตั้งการหาลูกค้าใหม่ไปจนถึงปิดการขาย

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส 

เพิ่มและเสริมทักษะในการหาลีด (ลูกค้าใหม่) การนำเสนออย่างมืออาชีพ การติดตามงาน การปิดการขาย และการสานต่อทางธุรกิจ

เนื้อหาของคอร์สเรียน

ระบบการขายแบบ Selling Success Model จะช่วยนักขายได้ดังนี้

1.มีขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบ

2.ปิดการขายได้เร็วขึ้น และมากขึ้น

3.เห็นผลลัพธ์ได้ในทุกธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้พนักงานขายในการดีลงานกับลูกค้า

4.เจ้าของธุรกิจนำไปสอนต่อได้

5.เป็น Global Framework

โดยมี 5 ขั้นตอนตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 1 การค้นพบลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2 การนำเสนอ

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามงาน

ขั้นตอนที่ 4 การปิดการขาย

ขั้นตอนที่ 5 การสานต่อทางธุรกิจ

และยังมีบทพิเศษเสริมความรู้ให้เพิ่มเติม รวมถึงเคล็ดลับการนำความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

เข้าใจหน้าที่ บทบาท และการประยุกต์นำไปใช้ของหลักสูตรนี้ที่นำไปสู่การเป็นนักขายขั้นเทพระดับ Top Sales สร้างรายได้ให้กับองค์กรได้มากขึ้น

เข้าใจในความท้าทายของการขายสินค้ามูลค่าสูง และ B2B (Busines to business) โดยเฉพาะในยุคหลังปี 2020

เข้าใจในความสำคัญของการใช้ระบบการขาย เมื่อเทียบกับการขายตามปกติ

เข้าใจในภาพรวม และความสัมพันธ์ของแต่ละ 5 ขั้นตอนการขายอย่างเป็นระบบ

มีวิธีในการหาลูกค้าใหม่ได้ เพิ่มมากขึ้นกว่าแบบเดิม

มิวิธีในการคัดเลือกลูกค้าที่ใช่

มีวิธีถามคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกกับลูกค้า

มีวิธีในการทำนัด นำเสนอกับลูกค้าได้สำเร็จ

ได้หลักการในการนำเสนอแบบมืออาชีพ และการนำเสนอแบบ Virtual

ได้รู้วิธี และช่องทางที่หลากหลายในการติดตามงานกับลูกค้า

มิวิธีในการเข้าไปติดต่อกับทีมงานผู้ตัดสินใจ

รู้วิธีในการจัดการกับข้อโต้แย้ง

ได้หลักการเจรจาต่อรองที่จะนำไปใช้ในการปิดการขายได้

รู้วิธีในการสานต่อธุรกิจกับลูกค้า

รู้การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการขาย

กลุ่มเป้าหมาย

1.พนักงานขายระดับเริ่มต้น ระดับกลาง จนถึงระดับสูงที่ต้องการ upskill , reskill ให้กับตัวเอง

2.เทเลเซลล์ พนักงานขาย พนักงานขายกลุ่มลูกค้าสำคัญ (key account) ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

3.เจ้าของกิจการส่วนตัว ตั้งแต่บริษัท Startup จนถึง SME

ไม่จำเป็นต้องมีทักษะความรู้ที่ผู้เรียนต้องมีก่อนเรียนหลักสูตรนี้ ถ้าเป็นพนักงานในแผนกอื่นที่ไม่ใช่แผนกขายก็สามารถเข้าเรียนได้เข้าใจได้เช่นกัน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.ไฟล์ Slides ที่ใช้สอน (PDF) ชื่อไฟล์ "slides all chapters rev1"

2.ตัวอย่าง Sales Call Script (Microsoft Word) ชื่อไฟล์ "Team Success calling script appointment template for training"

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

1,990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง