รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
650 วัน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

มงคล รัตน์ทอง

วิทยากรรับเชิญตามโรงเรียนทั่วประเทศและตามโครงการต่างๆ สอนฟิสิกส์ คณิต และวิศวกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกมากมาย

TW 11507 วิทย์-คณิต ม.ต้น (พร้อมไฟล์ e-book)

เรียนออนไลน์

คอร์ส TW 11507 คัมภีร์ซุ่มโจมติว สรุปเข้มเนื้อหาข้นปนโจทย์ วิทย์-คณิต ม.ต้น (Update 2566)

ราคา 500 บาท

ผู้เรียนจะได้รับไฟล์ประกอบการเรียนเป็น e-book 1 เรื่อง สามารถดาวน์โหลดในระบบเมื่อสั่งซื้อคอร์สเรียนแล้ว

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบ สพฐ., IJSO, สอวน., MWIT, KVIS, เตรียมทหาร, เตรียมอุดม, วมว. และโคเซ็น 

เนื้อหาคอร์ส ประกอบด้วย 5 วิชาหลัก

1.วิชาฟิสิกส์ โดยครูอั๋น

2.วิชาเคมี โดยครูอิ๋ว

3.วิชาชีววิทยา โดยครูมิ่ง

4.วิชาดาราศาสตร์ โดยครูดาว

5.วิชาคณิตศาสตร์ โดยครูหมง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

ไฟล์ e-book สรุปเข้มเนื้อหาข้นปนโจทย์ วิทย์-คณิต ม.ต้น

500 บาท
650 วัน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง