รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

พว.ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ระดมคิด จำกัด ผลิตคอร์สสอนออนไลน์ นักเขียน ebook ให้กับสำนักพิมพ์ Ookbee และ se-ed มีผลงานมากกว่า 100 เล่ม

การตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูล TCI

เรียนออนไลน์

คอร์ส การตีพิมพ์บทความวิจัยในฐานข้อมูล TCI

สอนโดย

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย (ครูหลิน)

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางการส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ

1.รียนรู้วิธีการส่งงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร

2.เรียนรู้วิธีการส่งงานวิจัยผ่านช่องทาง Online

3.ทำความรู้จักกับวารสาร TCI ฐาน 1,2,3

4.การเลือกลงวารสาร TCI ฐาน 1,2,3

ประกอบด้วยเนื้อหาบทเรียน 9 บท

บทที่ 1 แนะนำบทเรียน 

บทที่ 2 ทำความรู้จักกับ TCI

บทที่ 3 เกณฑ์การวัดคุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ์

บทที่ 4 การค้นหารายชื่อวารสารเพื่อลงตีพิมพ์

บทที่ 5 การค้นบทความในวารสาร

บทที่ 6 การค้นหาวารสารเพื่อตีพิมพ์

บทที่ 7 เรียนรู้การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์

บทที่ 8 ขั้นตอนการใส่ข้อมูลบทความวิจัยเพื่อส่งวารสาร

บทที่ 9 ตัวอย่างการค้นหาวารสารอื่นๆ เพื่อตีพิมพ์

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้

ผู้ที่มีผลงานวิจัยและต้องการตีพิมพ์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

1,290 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง