รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
500 วัน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

มงคล รัตน์ทอง

วิทยากรรับเชิญตามโรงเรียนทั่วประเทศและตามโครงการต่างๆ สอนฟิสิกส์ คณิต และวิศวกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกมากมาย

TW 11504 ตะลุยโจทย์คณิตเข้ากำเนิดวิทย์ (พร้อมหนังสือ 1 เล่ม)

เรียนออนไลน์

คอร์ส TW 11504 คัมภีร์ซุ่มโจมติว ตะลุยโจทย์คณิตเข้ากำเนิดวิทย์ (Update 2566)

ราคา 650 บาท

ผู้เรียนจะได้รับหนังสือ 1 เล่ม ผู้สอนจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังจากซื้อคอร์สเรียนแล้ว โดยกรอกชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ไว้ในระบบให้ครบถ้วน (ได้รับหนังสือภายใน 1-3 วัน จัดส่งฟรี) 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เพื่อสอบเข้าโรงเรียนกำเนิดวิทย์ KVIS

เนื้อหาคอร์ส ประกอบด้วย

โจทย์ข้อสอบ จำนวน 4 ชุด ให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำตะลุยโจทย์เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าสอบจริง

ชุดที่ 1 มี 4 คลิป

ชุดที่ 2 มี 3 คลิป

ชุดที่ 3 มี 3 คลิป

ชุดที่ 4 มี 5 คลิป

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

หนังสือประกอบการเรียน 1 เล่ม

650 บาท
500 วัน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง