รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
3 ปี
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

NETSAT มข (วิชาภาษาอังกฤษ)

เรียนออนไลน์

NETSAT มข (วิชาภาษาอังกฤษ)

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

1. Structures (ข้อสอบ Sentence Completion) เนื้อหาหลักคือ noun/ adjective/ adverb / verb

1.1 เนื้อหาเกี่ยวกับ tenses present simple/ past simple/ present continuous/ Present Perfect/ future simple, question words, Past perfect tense, Past continuous,

1.2 เนื้อหาเกี่ยวกับ Voice และ Clause Active Voice/ Passive Voice, adjective clause, if clause

2. เนื้อหา Written Expression (ข้อสอบ Error) โครงสร้างประโยค, subject-verb agreement เป็นต้น

3. เนื้อหา Reading Comprehension

ลักษณะข้อสอบ, เทคนิคการทำข้อสอบที่เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ๆ การเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบ

กลุ่มเป้าหมาย

คอร์สนี้มีเป้าหมายสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อระดับปริญญา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการสอน

1.ไฟล์ e-book ต้นฉบับ NETSAT มข

2.ไฟล์ e-book NETSAT มข ที่อาจารย์ใช้สอน

3.ไฟล์ PDF โครงสร้างประโยค

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

4,900 บาท
3 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง