รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด EDUCATION AND CERTIFICATION 2555 - 2557 ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต “CPA” 2544-2548 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) EXPERIENCE 2555 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด Founder of เพจสอนบัญชี by spauditing training ประสบการณ์การทำงานสายงานตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาและสายงานบัญชี บริษัทเอกชนและ บริษัทข้ามชาติมากว่า 14 ปี ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิ เช่น อุตสาหกรรมผลิตและ ดูเพิ่มเติม...

การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ TAX Planning

เรียนออนไลน์

คอร์ส การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ TAX Planning

สอนโดย คุณแนน (สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

กรรมการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด

ประสบการณ์งานสอบบัญชี บัญชี ที่ปรึกษามากว่า 15 ปี ในหลายกลุ่มธุรกิจ

วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องบัญชีและสอบบัญชีแก่มหาวิทยาลัยหลายแห่ง

เรียนรู้เทคนิคการวางแผนภาษี TAX Planning แม้ไม่มีพื้นฐาน เพื่อประหยัดภาษีสูงสุด แบบถูกต้อง พร้อมแจกฟรี TAX Planning worksheet ที่ออกแบบให้เห็นภาระภาษีทั้งกิจการ และวางแผนภาษีแนวทางไหนจะดีที่สุดสำหรับกิจการ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

1.เข้าใจภาษีทั้งระบบ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

2.รู้เทคนิคการวางแผนภาษี

3.รู้วิธีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแบบถูกต้องเพื่อให้กิจการประหยัดภาษีสูงสุด

4.รู้ประเด็นเสี่ยงด้านรายได้และค่าใช้จ่ายพร้อมแนวทางแก้ไข

5.Workshop - Tax Planning ตารางการวางแผนภาษี และวิเคราะห์ภาระภาษี จาก case study งบการเงินจริง

เนื้อหาของคอร์สเรียน

PART1 ปูพื้นภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

-ปูพื้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

-วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบออกแทนบุคคลอื่น

-อธิบายแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ปูพื้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

-อธิบายแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

-ปูพื้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

-ตัวอย่างอย่างการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

-อธิบายแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล

-วิธีการประมาณการภาษีกลางปีเพื่อไม่ให้เสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

PART2: ประเด็นจุดเสี่ยงด้านรายได้และแนวทางแก้ไข

PART3: ประเด็นจุดเสี่ยงด้านรายจ่ายและแนวทางแก้ไข

-วางแผนภาษีเรื่องค่าใช้จ่ายที่ผู้รับไม่ให้ใบเสร็จรับเงิน

-วางแผนภาษีเรื่องค่าน้ำมันรถกรรมการนำมาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ด้วยวิธีไหนได้บ้าง

-วางแผนภาษีเรื่องค่ารับรอง

-วางแผนภาษีเรื่องการซื้อรถในนามบริษัทหรือในนามบุคคลดีกว่ากัน

-วางแผนภาษีเรื่องการนำเงินออกจากบริษัทได้ด้วยวิธีไหนบ้างและปัญหาบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ

PART4: Workshop TAX Planning

-ตารางการวางแผนภาษี วิเคราะห์ภาระภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จาก case study งบการเงินจริง

-วิธีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในงบการเงินเพื่อให้กิจการเสียภาษีน้อยที่สุดแบบถูกต้อง

-วิธีเข้าไปดูกำไรของธุรกิจประเภทเดียวกันกับกิจการของเราใน website กรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่ากำไรของธุรกิจเราเกาะกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันหรือไม่

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้ 

ปูพื้นภาษีทั้งระบบและเทคนิคการวางแผนภาษี

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

โบนัสที่ 1 คอร์สออนไลน์ การอ่านงบการเงินอย่างง่าย มูลค่า 1,490- บาท (เนื้อหาบางส่วนจากคอร์สการอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน)

โบนัสที่ 2 File Excel - TAX Template และตัวอย่างเอกสารทางบัญชี ประกอบด้วย

-Worksheet: TAX Planning ตารางการคำนวณภาระภาษี

-Worksheet: ตารางการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

-Worksheet: ตารางการประมาณการภาษีกลางปี

-Worksheet: วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบออกแทนบุคคลอื่น

-ไฟล์ e-book คู่มือการวางแผนบัญชีภาษีขั้นต้น

-แบบภาษีประเภทต่าง ๆ และตัวอย่างเอกสารทางบัญชี

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

5,500 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง