รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
6 เดือน
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ฐานุวัชร์ รินนานนท์ ครูพี่ทาม์ย

ติวเตอร์มือ 1 ของประเทศ ผู้เขียนหนังสือขายดีที่มีจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำกว่า 10 เล่ม เช่น พิชิตข้อสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ฉบับสมบูรณ์, คู่มือเตรียมสอบ คณะรัฐศาสตร์ เป็นต้น ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์ และความถนัดต่างๆ (คิดเชิงวิเคราะห์) เป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษช่องทรูปลูกปัญญาและวิทยากรเวทีใหญ่ระดับประเทศหลายแห่ง

ตะลุยโจทย์ A-LEVEL ภาษาอังกฤษ

เรียนออนไลน์

คอร์สเรียน ตะลุยโจทย์ A-LEVEL ภาษาอังกฤษ (ข้อสอบเสมือนจริง 1 ชุด วัดคะแนน พร้อมเฉลยละเอียดและเทคนิค)

สอนโดย

ครูพี่ทาม์ย

ติวเตอร์มือ 1 ของประเทศ ผู้เขียนหนังสือขายดีที่มีจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำกว่า 10 เล่ม เช่น พิชิตข้อสอบ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท ฉบับสมบูรณ์, คู่มือเตรียมสอบ คณะรัฐศาสตร์ เป็นต้น ประสบการณ์สอนกว่า 10 ปี เชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ รัฐศาสตร์ และความถนัดต่างๆ (คิดเชิงวิเคราะห์) เป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษช่องทรูปลูกปัญญาและวิทยากรเวทีใหญ่ระดับประเทศ เช่น OSOTSPA ROAD TO UNIVERSITY, PEPTEIN GENIUS GENERATION, SAHAPHAT ADMISSION รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายภาษาอังกฤษให้กับภาครัฐและเอกชนอีกหลายแห่ง

วิชาภาษาอังกฤษ A-LEVEL ถูกใช้ในสัดส่วนที่สูงมากในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS เช่น กลุ่มแพทย์/ทันตะ/สัตวะ/เภสัช กสพท, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะรัฐศาสตร์, คณะอักษรศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, และเกือบทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

เตรียมพร้อมทำข้อสอบเพื่อประเมินตนเองก่อนไปสอบจริงในเดือนมีนาคม

เนื้อหาของคอร์สเรียน

เป็นข้อสอบเสมือนจริง จำนวนข้อ ความยาก และเวลาเหมือนของจริง พร้อมกับเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ และเทคนิคการทำข้อสอบให้ไว ทันเวลา และตอบถ.กได้แบบง่ายๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ได้คะแนนภาษาอังกฤษ A-LEVEL สูงเกิน 80% เพราะหากอยากสอบติดมหาวิทยาลัยชั่นนำ ควรทำคะแนน A-LEVEL ได้เกิน 80 คะแนน นับจากสถิติการสอบในแต่ละปี

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ม.6

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

เอกสารประกอบการเรียน ไฟล์ e-book AGE : ADVANCE A-LEVEL ENG จำนวน 26 หน้า แบ่งเป็น

SECTION 1 : LISTENING & SPEAKING (20 ITEMS)

SECTION 2 : READING (40 ITEMS)

SECTION 3 : WRITING (20 ITEMS)

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว 

890 บาท
6 เดือน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง