รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
3 ปี
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พูดอังกฤษได้มั่นใจ ก่อนไปนอก

เรียนออนไลน์

คอร์ส พูดอังกฤษได้มั่นใจ ก่อนไปนอก

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาประกอบด้วย  

บทสนทนา 30 บท พร้อมตัวอย่างการสนทนาตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนต้องพบ เจอเมื่อไปเที่ยว ไปเรียนต่างระเทศ หรือคนที่ต้องการหาเพื่อนต่างชาติ

คำศัพท์ / การสร้างประโยค

คำศัพท์ / การออกเสียง

เป็นคอร์สที่จะช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน

พร้อมเอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์ pdf พูดอังกฤษได้มั่นใจ ก่อนไปนอก

ไฟล์ pdf พูดอังกฤษได้มั่นใจ ก่อนไปนอก (ฉบับสอน)

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

3,500 บาท
3 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง