รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด
ฟรีหนังสือเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด EDUCATION AND CERTIFICATION 2555 - 2557 ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต “CPA” 2544-2548 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) EXPERIENCE 2555 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด Founder of เพจสอนบัญชี by spauditing training ประสบการณ์การทำงานสายงานตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาและสายงานบัญชี บริษัทเอกชนและ บริษัทข้ามชาติมากว่า 14 ปี ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิ เช่น อุตสาหกรรมผลิตและ ดูเพิ่มเติม...

คอร์ส Package A: รู้บัญชี ภาษีทั้งระบบ จนอ่านงบการเงินได้

เรียนออนไลน์

คอร์ส Package A: รู้บัญชี ภาษีทั้งระบบ จนอ่านงบการเงินได้

คอร์สนี้ได้รวม 2 หลักสูตร ไว้ด้วยกัน ในราคาพิเศษ 5,590 บาท จากราคาเต็ม 7,390 บาท ประกอบด้วย

1) คอร์สสรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ (4,590 บาท)

2) คอร์สการอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน (2,800 บาท)

(ครบทุกเรื่องบัญชีภาษีทั้งระบบที่คนทำธุรกิจต้องรู้และเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากคอร์ส Package นี้

1.คอร์สสรุปบัญชี ภาษี สำหรับธุรกิจ

หลักสูตรคอร์สออนไลน์สรุปบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่อยากรู้บัญชี รู้ภาษี รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน อ่านงบการเงินเป็น และเกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจกิจการของเรา แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับกิจการเราได้จริง พร้อมเทคนิคการอ่านงบการเงิน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

1.เข้าใจบัญชีและภาษีทั้งระบบ

2.วางแผนบัญชีและภาษีของกิจการตนเองในเบื้องต้นได้

3.เข้าใจเส้นทางเดินของบัญชี รู้ตัวเลขในงบการเงินมาจากไหนตั้งแต่จุดแรกจนได้งบการเงิน

4.เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ

5.รู้สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง

6.รู้เทคนิคการคุยกับสรรพากร

7.รู้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ

8.รู้เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินจาก case study งบการเงินจริง

9.ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี และภาษี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจ

Part 4.4 วิธีการดูอัตรากำไรของธุรกิจเรากับคู่แข่ง คู่ค้าเพื่อดูความผิดปกติในงบการเงินเหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่ไม่มีพื้นฐาน ครบทุกรื่องบัญชีภาษีทั้งระบบที่คนทำธุรกิจต้องรู้ จะเข้าใจทั้งระบบบัญชีภาษีจนอ่านงบการเงินเป็น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ

2.คอร์สการอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

1.อ่านงบการเงินเป็น แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

2.รู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

3.Case Study งบการเงินจริงหลายประเภทธุรกิจ

4.ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านที่มีเวลาจำกัด

5.รูปแบบการสอนที่ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เน้นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่อยากอ่านงบการเงินเป็น วิเคราะห์งบการเงินได้ และเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินในหลายประเภทธุรกิจกับ case study งบการเงินจริง

พร้อมแฟ้มเอกสารประกอบการเรียน 2 แฟ้ม ได้แก่

1) แฟ้มคอร์สสรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ

2) แฟ้มคอร์สการอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังจากชำระค่าคอร์สเรียนแล้ว

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

5,590 บาท
Package A: รู้บัญชี ภาษีทั้งระบบ จนอ่านงบการเงินได้

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง