รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด EDUCATION AND CERTIFICATION 2555 - 2557 ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต “CPA” 2544-2548 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) EXPERIENCE 2555 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด Founder of เพจสอนบัญชี by spauditing training ประสบการณ์การทำงานสายงานตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาและสายงานบัญชี บริษัทเอกชนและ บริษัทข้ามชาติมากว่า 14 ปี ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิ เช่น อุตสาหกรรมผลิตและ ดูเพิ่มเติม...

คอร์ส Package B: วางแผนภาษีเป็น รู้จุดเสี่ยงในงบการเงิน

เรียนออนไลน์

คอร์ส Package B: วางแผนภาษีเป็น รู้จุดเสี่ยงในงบการเงิน

คอร์สนี้ได้รวม 2 หลักสูตร ไว้ด้วยกัน ในราคาพิเศษ 6,590 บาท จากราคาเต็ม 8,300 บาท ประกอบด้วย

1) คอร์สการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ (5,500 บาท)

2) คอร์สการอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน (2,800 บาท)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากคอร์ส Package นี้

1.คอร์สการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ TAX Planning

เรียนรู้เทคนิคการวางแผนภาษี TAX Planning แม้ไม่มีพื้นฐาน เพื่อประหยัดภาษีสูงสุด แบบถูกต้อง พร้อมแจกฟรี TAX Planning worksheet ที่ออกแบบให้เห็นภาระภาษีทั้งกิจการ และวางแผนภาษีแนวทางไหนจะดีที่สุดสำหรับกิจการ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

1.เข้าใจภาษีทั้งระบบ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

2.รู้เทคนิคการวางแผนภาษี

3.รู้วิธีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแบบถูกต้องเพื่อให้กิจการประหยัดภาษีสูงสุด

4.รู้ประเด็นเสี่ยงด้านรายได้และค่าใช้จ่ายพร้อมแนวทางแก้ไข

5.Workshop - Tax Planning ตารางการวางแผนภาษี และวิเคราะห์ภาระภาษี จาก case study งบการเงินจริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ปูพื้นภาษีทั้งระบบและเทคนิคการวางแผนภาษี

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ที่ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

2.คอร์สการอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรคอร์สออนไลน์การอ่าน และวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่อยากอ่านงบการเงินเป็น วิเคราะห์งบการเงินได้ และเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงินในหลายประเภทธุรกิจกับ case study งบการเงินจริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

1.อ่านงบการเงินเป็น แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

2.รู้เทคนิคการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

3.Case Study งบการเงินจริงหลายประเภทธุรกิจ

4.ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการหลายท่านที่มีเวลาจำกัด

5.รูปแบบการสอนที่ทันสมัย ไม่น่าเบื่อ เนื้อหากระชับ เข้าใจง่าย เน้นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

พร้อมเอกสารประกอบการเรียน

1) ไฟล์เอกสารประกอบการเรียน ดาวน์โหลดได้ในระบบ

ไฟล์ Excel TAX Template และตัวอย่างเอกสารทางบัญชี ประกอบด้วย

-Worksheet: TAX Planning ตารางการคำนวณภาระภาษี

-Worksheet: ตารางการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

-Worksheet: ตารางการประมาณการภาษีกลางปี

-Worksheet: วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบออกแทนบุคคลอื่น

-ไฟล์ e-book คู่มือการวางแผนบัญชีภาษีขั้นต้น

-แบบภาษีประเภทต่าง ๆ และตัวอย่างเอกสารทางบัญชี

2) แฟ้มคอร์สการอ่านและวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังจากชำระค่าคอร์สเรียนแล้ว

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

6,590 บาท
คอร์ส Package B: วางแผนภาษีเป็น รู้จุดเสี่ยงในงบการเงิน

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง