รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด EDUCATION AND CERTIFICATION 2555 - 2557 ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต “CPA” 2544-2548 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) EXPERIENCE 2555 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด Founder of เพจสอนบัญชี by spauditing training ประสบการณ์การทำงานสายงานตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาและสายงานบัญชี บริษัทเอกชนและ บริษัทข้ามชาติมากว่า 14 ปี ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิ เช่น อุตสาหกรรมผลิตและ ดูเพิ่มเติม...

คอร์ส Package C: วางแผนภาษีเป็นพร้อมปูพื้นบัญชีภาษี

เรียนออนไลน์

คอร์ส Package C: วางแผนภาษีเป็นพร้อมปูพื้นบัญชีภาษี

คอร์สนี้ได้รวม 2 หลักสูตร ไว้ด้วยกัน ในราคาพิเศษ 7,590 บาท จากราคาเต็ม 10,090 บาท ประกอบด้วย

1) คอร์สการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ (5,500 บาท)

2) คอร์สคอร์สสรุปบัญชีภาษีสำหรับธุรกิจ (4,590 บาท)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากคอร์ส Package นี้

1.คอร์สการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ TAX Planning

เรียนรู้เทคนิคการวางแผนภาษี TAX Planning แม้ไม่มีพื้นฐาน เพื่อประหยัดภาษีสูงสุด แบบถูกต้อง พร้อมแจกฟรี TAX Planning worksheet ที่ออกแบบให้เห็นภาระภาษีทั้งกิจการ และวางแผนภาษีแนวทางไหนจะดีที่สุดสำหรับกิจการ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคอร์ส

1.เข้าใจภาษีทั้งระบบ แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

2.รู้เทคนิคการวางแผนภาษี

3.รู้วิธีบริหารจัดการค่าใช้จ่ายแบบถูกต้องเพื่อให้กิจการประหยัดภาษีสูงสุด

4.รู้ประเด็นเสี่ยงด้านรายได้และค่าใช้จ่ายพร้อมแนวทางแก้ไข

5.Workshop - Tax Planning ตารางการวางแผนภาษี และวิเคราะห์ภาระภาษี จาก case study งบการเงินจริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

ปูพื้นภาษีทั้งระบบและเทคนิคการวางแผนภาษี

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ

2.คอร์สสรุปบัญชี ภาษี สำหรับธุรกิจ

หลักสูตรคอร์สออนไลน์สรุปบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่อยากรู้บัญชี รู้ภาษี รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน อ่านงบการเงินเป็น และเกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจกิจการของเรา แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับกิจการเราได้จริง พร้อมเทคนิคการอ่านงบการเงิน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

1.เข้าใจบัญชีและภาษีทั้งระบบ

2.วางแผนบัญชีและภาษีของกิจการตนเองในเบื้องต้นได้

3.เข้าใจเส้นทางเดินของบัญชี รู้ตัวเลขในงบการเงินมาจากไหนตั้งแต่จุดแรกจนได้งบการเงิน

4.เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ

5.รู้สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง

6.รู้เทคนิคการคุยกับสรรพากร

7.รู้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ

8.รู้เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินจาก case study งบการเงินจริง

9.ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี และภาษี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจ

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่ไม่มีพื้นฐาน ครบทุกรื่องบัญชีภาษีทั้งระบบที่คนทำธุรกิจต้องรู้ จะเข้าใจทั้งระบบบัญชีภาษีจนอ่านงบการเงินเป็น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ

พร้อมเอกสารประกอบการเรียน

1) ไฟล์เอกสารประกอบการเรียน ดาวน์โหลดได้ในระบบ สำหรับคอร์สการวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจ 

1.1 ไฟล์ e-book คู่มือการวางแผนบัญชีภาษีขั้นต้น

1.2 ไฟล์ pdf แบบ ภ.ธ.40

1.3 ไฟล์ pdf แบบ ภ.พ.30

1.4 ไฟล์ pdf แบบภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.5 ไฟล์ pdf แบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย

1.6 ไฟล์ pdf ใบรับรองทนใบเสร็จ

1.7 ไฟล์ Excel TAX Planning ตารางการคำนวณภาระภาษี

1.8 ไฟล์ Excel Worksheet: ตารางการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

1.9 ไฟล์ Excel Worksheet: ตารางการประมาณการภาษีกลางปี

1.10 ไฟล์ Excel Worksheet: วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายแบบออกแทนบุคคลอื่น

2) แฟ้มเอกสารการปฏิบัติเรียน 1 แฟ้ม สรุปบัญชี ภาษี สำหรับธุรกิจ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังจากชำระค่าคอร์สเรียนแล้ว

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

7,590 บาท
คอร์ส Package C: วางแผนภาษีเป็นพร้อมปูพื้นบัญชีภาษี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง