รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
3 ปี
ฟรี PDF ประกอบการเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เทคนิคพิชิตศัพท์อังกฤษ

เรียนออนไลน์

คอร์สเทคนิคพิชิตศัพท์อังกฤษ

สอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัยกว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง

1. โครงสร้าง parts of speech ตำแหน่งการใช้คำศัพท์

2. โครงสร้างกริยาทั้งหมด

3. นำเสนอเทคนิคการสร้างและจำคำศัพท์ 3 แบบ คือ

3.1 การสร้างคำในรูป prefix-root-suffix

3.2 การจำคำศัพท์จากการทำข้อสอบ vocabulary แนว TOEFL

3.3 คำศัพท์ 1300 คำสำหรับอ่านทุกวันหรือท่องจำ

ทั้งหมดนี้จะทำให้ผู้เรียน

1. รู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายในเวลาอันสั้น

2. ใช้คำศัพท์ในรูปประโยคเป็น

3. ทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียน

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

1.ไฟล์ PDF เทคนิคพิชิตศัพท์อังกฤษ

2.ไฟล์ PDF เทคนิคพิชิตศัพท์อังกฤษ (ฉบับใช้สอน)

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register)

บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

2,200 บาท
3 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง