รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด
ฟรีหนังสือเรียน

ข้อมูลผู้สอน

Profile

สุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด EDUCATION AND CERTIFICATION 2555 - 2557 ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีรับอนุญาต “CPA” 2544-2548 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) EXPERIENCE 2555 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสพี ออดิทติ้ง แอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด Founder of เพจสอนบัญชี by spauditing training ประสบการณ์การทำงานสายงานตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษาและสายงานบัญชี บริษัทเอกชนและ บริษัทข้ามชาติมากว่า 14 ปี ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมอาทิ เช่น อุตสาหกรรมผลิตและ ดูเพิ่มเติม...

สรุปบัญชี ภาษี สำหรับธุรกิจ (ฟรีแฟ้มเอกสารการปฏิบัติเรียน)

เรียนออนไลน์

สรุปบัญชี ภาษี สำหรับธุรกิจ (แถมฟรีแฟ้มเอกสารการปฏิบัติเรียน 1 แฟ้ม)

หลักสูตรคอร์สออนไลน์สรุปบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีแต่อยากรู้บัญชี รู้ภาษี รู้ตัวเลขในงบการเงินเรามาจากไหน อ่านงบการเงินเป็น และเกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจกิจการของเรา แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ ที่สามารถนำไปปรับใช้กับกิจการเราได้จริง พร้อมเทคนิคการอ่านงบการเงิน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเรียนคอร์สนี้

 1. เข้าใจบัญชีและภาษีทั้งระบบ
 2. วางแผนบัญชีและภาษีของกิจการตนเองในเบื้องต้นได้
 3. เข้าใจเส้นทางเดินของบัญชี รู้ตัวเลขในงบการเงินมาจากไหนตั้งแต่จุดแรกจนได้งบการเงิน
 4. เข้าใจภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการคำนวณภาษีประเภทต่างๆ
 5. รู้สรรพากรตรวจสอบอะไรเราจุดไหนต้องระวัง
 6. รู้เทคนิคการคุยกับสรรพากร
 7. รู้แนวทางการแก้ไขปัญหาทางบัญชีและภาษีที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ
 8. รู้เทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินจาก case study งบการเงินจริง
 9. ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี และภาษี ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจ

เนื้อหาประกอบด้วย 5 part

PART 1 ปูพื้นบัญชี

 • Part 1.1 แนะนำคอร์สอบรม introduction
 • Part 1.2 ภาพรวมงานบัญชี และการปิดงบการเงิน
 • Part 1.3 ผังบัญชี
 • Part 1.4 ประเภทงบการเงิน และการอธิบายถึงสมุดบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท และงบทดลองพร้อมตัวอย่างเอกสารให้เห็นภาพ

PART 2 ปูพื้นภาษี

 • Part 2.1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT)
 • Part 2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • Part 2.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT)
 • Part 2.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT)
 • Part 2.5 สรุป Timeline งานบัญชี และภาษี ตลอดทั้งปี
 • Part 2.6 อธิบายแบบภาษีประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.2 ภ.ง.ด.3 ภ.ด.ง 53 ภ.พ. 30 ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 และ ภ.ธ.40

PART 3 วิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรจะตรวจสอบ

 • Part 3.1 Checklist เกณฑ์ความเสี่ยงที่สรรพากรเลือกตรวจสอบกิจการของเรา
 • Part 3.2 เทคนิคการคุยกับสรรพากร
 • Part 3.3 แบบทดสอบการวิเคราะห์จุดเสี่ยงในงบการเงิน

PART 4 ประเด็นปัญหาทางบัญชี ภาษี ที่ควรระวังและแนวทางแก้ไข

 • ปัญหาเรื่องกำไรของธุรกิจเราไม่ควรต่ำกว่าเท่าไร
 • ปัญหาเรื่องคู่ค้า suppliers ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินจะทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ
 • ปัญหาเรื่องการเบิกค่าเดินทาง
 • ปัญหาเรื่องเงินเดือนกรรมการเท่าไรดีจะเหมาะสม
 • ปัญหาเรื่องเงินให้กู้ยืมกรรมการ และเงินกู้ยืมกรรมการในงบการเงิน
 • ค่าใช้จ่ายที่สามารถมีเพิ่มได้ในงบการเงิน
 • ค่าเสื่อมราคาทางบัญชีคืออะไร
 • วิธีตรวจสอบการยื่นภาษีของสำนักงานบัญชี
 • โบนัสพิเศษเจาะลึกประเด็นปัญหาเรื่องบัญชีเงินให้กู้ยืมกรรมการ และเงินกู้ยืมกรรมการในงบการเงิน

PART 5 การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

 • Part 5.1 ประเภทงบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินต่าง ๆ ที่สำคัญ
 • Part 5.2 Case study การอ่านงบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

เหมาะสำหรับ

ผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่ไม่มีพื้นฐาน ครบทุกรื่องบัญชีภาษีทั้งระบบที่คนทำธุรกิจต้องรู้ จะเข้าใจทั้งระบบบัญชีภาษีจนอ่านงบการเงินเป็น ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

แฟ้มเอกสารการปฏิบัติเรียน 1 แฟ้ม ฟรี จัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังจากชำระค่าคอร์สเรียนแล้ว

มีใบประกาศนียบัตรรับรอง

เมื่อเรียนครบตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สามารถปริ้นท์ใบประกาศนียบัตรรับรองในระบบได้ทันที

โดยผู้เรียนต้องใส่ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง ตอนที่ทำการใส่ข้อมูลสมัครสมาชิก (register) บนเว็บไซต์ chulabookcourse.com แล้ว

3,990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง