รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด Professional Certified Coach International Coach Federation Certified Strengths Coach (GALLUP) ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

8 Tools Facilitating for Meeting พิเศษ 8F Model

เรียนออนไลน์

ในการทำงานบางคนอาจต้องประชุมทุกวัน วันละหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งก็พบปัญหาเกิดขึ้นมากมาย

ไม่ว่าจะเป็น ใช้เวลาการประชุมที่มากเกิน ยืดเยื้อน่าเบื่อ บางคนไม่ได้เตรียมข้อมูลการประชุม ข้อมูลที่นำมาประชุมไม่สามารถช่วยการตัดสินใจของคนในที่ประชุมได้ การประชุมมีแต่เรื่องเดิม ๆ โต้เถียง มีอารมณ์กัน ความคิดเห็นไม่ตรงกัน และพบว่าไม่ได้ประโยชน์จากการมาประชุมร่วมกัน คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียน/ผู้ร่วมประชุมเกิดความคิดและอารมณ์เชิงบวก สร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุมร่วมกัน ทำให้การประชุมแต่ละครั้งประสบความสำเร็จและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น โดยใช้ "8 เครื่องมือ FA (Facilitation)" พร้อมกับสอนเรื่องเทคนิคในการนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการประชุมอย่างได้ผล

ผลลัพธ์จากการใช้เครื่องมือ FA Meeting (Facilitating Meeting)

1.จะช่วยให้การประชุมได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ

2.ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

3.งานสำเร็จตามต้องการ

4.ได้รับมอบหมายงานที่ชัดเจน

5.รู้เวลาเริ่มและจบการประชุมตามกำหนด ทำให้บริหารเวลา บริหารงาน บริหารคน ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้างในหลักสูตรนี้

1.แนะนำหลักสูตร 8 Tools Facilitating for Meeting

2.เข้าใจความหมายและประโยชน์ของ FA Meeting มีอะไรบ้าง

3.แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดภัย สร้างบรรยากาศในการประชุม

4.เทคนิค 3R

5.เครื่องมือ Push and Pull กับภาวะ Flow สร้างบรรยากาศในการประชุมที่ดีร่วมกัน

6.เครื่องมือ Fact & Feeling ดึงความจริงและรับรู้ความรู้สึกของผู้ร่วมประชุม

7.4 ขั้นตอนด้วยวิถีนำ FA Meeting

8.การอ่านอำนาจเหนือ อำนาจรอง และสร้างอำนาจร่วม เพื่อสร้างพื้นที่ความร่วมมือของผู้เข้าประชุม

9.เทคนิคการอ่าน PATTERN รูปแบบการอ่านอารมณ์ของคนที่เข้าประชุมเป็นรายกลุ่มและรายบุคคล

10.เรียนรู้การประยุกต์ใช้ 8 เครื่องมือ FA มาใช้ในการประชุมจริง เพื่อทำให้การประชุมประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ

1.ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาตนเองในเรื่องปรับทัศนคติความคิดเชิงบวกเพื่อใช้ในการประชุม

2.หัวหน้างาน ผู้จัดการฝ่าย เจ้าหน้าที่ Staff ที่ต้องมีการพบปะพูดคุยในวาระการประชุมต่าง ๆ สามารถใช้หลักสูตรนี้มาพัฒนาตนเองได้

3.ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ UP SKILL ในการทำงาน

4.องค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ในการประชุมร่วมกัน

5.หน่วยงาน สถาบัน ที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือพนักงาน ให้มีทักษะการทำงานเพิ่มเติม

2,990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง