รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด Professional Certified Coach International Coach Federation Certified Strengths Coach (GALLUP) ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

Life Success Plan & Be the BEST in You

เรียนออนไลน์

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตของหลาย ๆ คน เพื่อให้สามารถออกแบบชีวิตที่ใช่และเห็นภาพของชีวิตในอนาคตได้อย่างชัดเจนรวมถึงจะเรียนได้รู้การตั้งคำถามดี ๆ กับชีวิตของตัวเราเองด้วย แบ่งเนื้อหาเป็น 3 Part

Part 1 เรียนรู้เรื่องการค้นหาความเก่ง ความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา มีเครื่องมือที่จะดึงความเก่งความสามารถที่ซ่อนอยู่ออกมาเพื่อนำมาวางแผนชีวิต การทำงาน สร้างรายได้ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Part 2 เรียนรู้เรื่องของการออกแบบชีวิตของตัวเราเอง โดยแบ่งช่วงอายุออกเป็น

  • ช่วงอายุ 1 ปี
  • ช่วงอายุ 3 ปี
  • ช่วงอายุ 5 ปี

3 ช่วงอายุนี้ ผู้เรียนจะได้เห็นการเติบโตในชีวิต โดยจะนำความเก่งความสามารถของผู้เรียนมาออกแบบแผนชีวิตในช่วงอายุ 1 ปี 3 ปี และ 5 ปี

Part 3 เรียนรู้การตั้งคำถามดีๆ กับชีวิตของเรา เป็นการโค้ชเพื่อสร้างคุณภาพชีวิต และทำให้ชีวิตเติบโตแข็งแรง มีการออกแบบวางแผนรูปแบบชีวิตให้มีคุณภาพดีตั้งแต่ 1 ปี 3 ปี 5 ปี ไปจนถึงวัยเกษียณ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทุกระดับที่ต้องการวางแผนเป้าหมายชีวิตของตนเอง กลุ่มน้องๆ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงคนทำงาน และคนวัยเกษียณที่ต้องการออกแบบชีวิตให้สามารถค้นหาความสามารถและความเก่งของตัวเองออกมา เพื่อนำมาสร้างรายได้และหาอาชีพที่เหมาะกับตัวเราเอง

1,890 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง