รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด Professional Certified Coach International Coach Federation Certified Strengths Coach (GALLUP) ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

ถอดรหัส หัวใจบริการ Service Excellence A to Z

เรียนออนไลน์

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทำงานบริการสามารถส่งมอบบริการที่น่าประทับใจให้ลูกค้าได้ทุก ๆ วัน

โดยออกแบบเคล็ดลับการบริการที่จำได้ง่าย ใช้ได้จริง ด้วยตัวอักษร A to Z ที่มีเคล็ดลับ และทริคดีๆ มากมาย หลักสูตร Service Excellence เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทำงานที่ดูแลบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าตัวเองดูแลได้อย่างมีความสุข สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยออกแบบเคล็ดลับการบริการที่ผู้เรียนจำได้ง่าย ใช้เทคนิคตัวอักษร A to Z เป็นเครื่องมือในการฝึกการเรียนรู้ มีอักษรทั้งหมด 26 ตัวอักษร ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ แนวคิด เคล็ดลับ และทักษะงานด้านการบริการ และนำไปปรับปรุงงานด้านบริการของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัญหาการบริการที่พบได้บ่อยๆ เช่น

  • ลูกค้าเดินเข้ามาพร้อมปัญหา พนักงานไม่รู้จะดูแลยังไง
  • ลูกค้าเข้ามาพร้อมอารมณ์ลบและไม่รู้ว่าจะดูแลลูกค้าได้ยังไง รวมถึงตัวเราที่มีอารมณ์โกรธ ก็ไม่รู้จะดูแลยังไง

เครื่องมือ A to Z ในหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้เรียนหรือทีมงานที่ต้องดูแลลูกค้า ตอบปัญหาลูกค้าได้ ประสานงานเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่น่าประทับใจ พร้อมกับสอนเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยดูแลปัญหาของลูกค้าได้สะดวกดีขึ้น เช่น

เทคนิค Service with “HEART” เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในสอนในหลักสูตรนี้ 

  • H = Happiness Moment พนักงานต้องมีความสุขในทุก ๆ ช่วงขณะ 
  • E = Empathy พนักงานต้องมองเห็นลูกค้า ฟังลูกค้า 
  • A = Accountability พนักงานต้องมีความรับผิดชอบเต็มที่ 
  • R = Response พนักงานต้องส่งมอบบริการอย่างรวดเร็ว 
  • T = Team พนักงานต้องมีการประสานงานและสื่อสารกันในทีม 

เหมาะสำหรับ

1.ผู้ที่ทำงานทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานด้านบริการพบปะลูกค้า และผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเสริมทักษะในงานด้านการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2.ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ UP SKILL ในการทำงาน

3.องค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย ในการควบคุมลูกน้อง

4.หน่วยงาน สถาบัน ที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือพนักงาน ให้มีทักษะการทำงานเพิ่มเติม

2,990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง