รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด Professional Certified Coach International Coach Federation Certified Strengths Coach (GALLUP) ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

Emotional Intelligence พิเศษ 5F Model

เรียนออนไลน์

หลักสูตร Emotional Intelligence เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์ ได้รู้จักอารมณ์ประเภทต่าง ๆ

มีเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักการควบคุม ดูแลอารมณ์ของตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างอ่อนโยนด้วยวิธีการ 5F Model for EI (Find Fact Feel Flag FLOW) พร้อมทั้งยังสอนแนวคิดและวิธีการที่จะช่วยให้รู้จักอารมณ์ของตัวเอง สามารถสังเกตความคิด จิตใจ อารมณ์ อาการทางกาย เพราะบางครั้งอาจจะเผลอแสดงพฤติกรรมหรือพูดอะไรไปด้วยความโกรธ ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในสภาวะปกติได้และทำให้อาจรู้สึกเสียใจในภายหลังต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา

หลักสูตรนี้มีอะไรบ้าง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

1.ความสำคัญและประโยชน์ของอารมณ์

2.ประเภทของอารมณ์

3.ตัวฉุด ตัวช่วย ที่จะช่วยดูแลอารมณ์ของตัวเอง

4.มีวิธีการที่จะหยุดชั่วคราว ต้องทำอย่างไร Power Pause

5.เรียนเรื่องการวัดอุณหภูมิ อารมณ์ชีวิตของเราว่า ขณะนี้ตัวเรามีความสุข ความสำเร็จในระดับใดบ้าง

6.Model 4R Rethink Reframe React Result

7.BALANCE ฐานคิด ฐานใจ ฐานกาย

8.เพิ่ม Model ดูแลความรู้สึกของตัวเราเองและคนรอบข้าง 5F Model for EI (Find Fact Feel Flag FLOW) 

ประโยชน์ของการดูแลอารมณ์

1.ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรู้จักและดูแลอารมณ์ตัวเองได้

2.ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ได้

3.ช่วยให้ผู้เรียนสามารถรับ Feedback และนำมาปรับใช้ในการทำงานได้

4.ช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสังเกตอารมณ์ตัวเองและคนรอบข้างได้

เหมาะสำหรับ

1.ผู้ทำงานทุกระดับที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านการควบคุมอารมณ์ นำไปใช้ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน การทำงานกับหัวหน้างาน การติดต่องาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น และยังนำไปใช้กับครอบครัว คนใกล้ชิด คนใกล้ตัว คนสำคัญ

ได้อย่างราบรื่น โอนโยนและมีความสุขในการทำงานและใช้ชีวิตร่วมกัน

2.ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ UP SKILL ในการทำงาน

3.องค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย ในการควบคุมลูกน้อง

4.หน่วยงาน สถาบัน ที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือพนักงาน ให้มีทักษะการทำงานเพิ่มเติม

2,990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง