รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เรียนอังกฤษอย่างไรให้เก่ง สำหรับ ป.5

เรียนออนไลน์

คอร์สเรียนอังกฤษอย่างไรให้เก่ง สำหรับ ป.5

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

คำนาม คุณศัพท์ กริยา tense การอ่าน และ tenses จำพวก present simple/ present continuous/ past simple/ future simple เป็นต้น

อธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ ละเอียด

มีตัวอย่างประกอบตลอด

มีแบบฝึกหัดให้ทำมากมาย เพื่อวัดความเข้าใจ

เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่ชั้นอื่น ๆ ก็สามารถเรียนได้ 

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

1,200 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง