รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ติวภาษาอังกฤษแบบเข้ม ๆ สำหรับ ป.6

เรียนออนไลน์

คอร์สเรียนติวภาษาอังกฤษแบบเข้มๆ สำหรับ ป.6 

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

คำนาม คุณศัพท์ กริยา tense การอ่าน และ tenses จำพวก present simple/ present continuous/ past simple/ future simple/ present perfect/ if clause/ passive voice เป็นต้น

อธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ ละเอียด

มีตัวอย่างประกอบตลอด

มีแบบฝึกหัดให้ทำมากมาย เพื่อวัดความเข้าใจ

ใช้เตรียมสอบเข้า ม.1 ทุกโรงเรียนรวมถึงสอบ ONET ป. 6 ด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ชั้นอื่น ๆ ก็สามารถเรียนได้

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

1,300 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง