รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า ม.1

เรียนออนไลน์

คอร์ส ติวเข้มภาษาอังกฤษเพื่อสอบเข้า ม.1

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

ครบถ้วนทั้ง grammar/ reading/ text completion/ conversation

อธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ เรียนเข้าใจได้แน่นอน

แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยกว่า 3,000 ข้อ แทรกด้วยปรัชญาชีวิตมากมายที่ผู้ปกครองอยากสอนลูก

กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสอบเข้า ม.1

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

1,500 บาท
5 ปี