รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ติวอังกฤษเข้มๆ สอบข้าราชการครู

เรียนออนไลน์

คอร์ส ติวอังกฤษเข้ม ๆ สอบข้าราชการครู

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

ไวยากรณ์ที่ต้องใช้สำหรับทำข้อสอบ sentence completion

ข้อสอบอื่น ๆ ตลอดถึงเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขึ้นไป

ข้อสอบและวิธีทำข้อสอบ cloze test/ conversation/ reading / vocabulary พร้อมเนื้อหาที่สมบูรณ์

อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างครบถ้วน แม้ผู้เรียนไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็เข้าใจได้อย่างดี

การเรียงคำ การใช้ tenses / voice ที่เป็นปัญหาของคนไทยและที่ออกสอบบ่อย

อธิบายไม่เหมือนใครและรับรองไม่มีใครเหมือน เข้าใจง่าย เรียนได้ทุกคน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

ความสำคัญ parts of speech, parts of speech; noun, ชนิดของคำนาม, การเติม s, es ที่คำนามและกริยา, pronoun, adjective วิธีใช้และ suffix ending, การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์, verb แท้, auxiliary verb, adverb, การเปรียบเทียบ adverb, preposition, แบบฝึกหัด parts of speech พร้อมเฉลย, present simple; active & passive voice, past simple; active & passive voice, present continuous; active & passive voice, present perfect; active & passive voice, future simple; active & passive voice, past continuous; active & passive voic, past perfect; active & passive voice, passive voice รูปอื่นๆ, แบบฝึกหัด active & passive voice ชุดที่ 1, แบบฝึกหัด active & passive voice ชุดที่ 2, clauses, noun clause, เป็นต้น

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

1,500 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง