รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พิชิต Grammar TOEIC

เรียนออนไลน์

คอร์สพิชิต Grammar TOEIC

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วย

ไวยากรณ์ที่ออกสอบ TOEIC มากที่สุด อธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ เรียนแล้วเข้าใจแน่นอน

เนื้อหาไวยากรณ์ระดับสูงมากมาย เช่น Tenses/ Voice/ Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause/ Verb Pattern เป็นต้น

ทุกเนื้อหามีแบบฝึกหัดประกอบ

นำเสนอเทคนิคการทำข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบอย่างเป็นระบบ ที่เข้าใจง่าย

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

เทคนิคการพัฒนาการฟัง , เทคนิคการทำข้อสอบ Listening part 1; Photo, เทคนิคการทำข้อสอบ Listening part 2; question & response, เทคนิคการทำข้อสอบ Listening part 3-4; short conversation; short talk, เทคนิคการทำข้อสอบ Listening part 5 และตัวอย่างข้อสอบ, ตัวอย่างข้อสอบ sentence completion จาก website, ตำแหน่งของคำนาม,คำนาม ชนิดของคำนาม, การเปลี่ยนคำนามนับได้เอกพจน์ เป็นพหูพจน์ ไม่ลงท้ายด้วย, s, ss, ch, sh, x, z, การเปลี่ยนคำนามนับได้เอกพจน์ เป็นพหูพจน์ ลงท้ายด้วย o, noun suffix ending พยางค์ลงท้ายคำ แล้วทำให้เป็นคำนาม, noun suffix ending พยางค์ลงท้ายคำ แล้วทำให้เป็นคำนาม เป็นคน, การใช้ determiner นำหน้าคำนาม, ทบทวนเนื้อหาคำนาม และแบบฝึกหัดเรื่องคำนามในข้อสอบ TOEIC, สรรพนาม การใช้สรรพนามเป็นประธานและกรรม, possessive pronoun และ reflexive pronoun, คำสรรพนามอื่นๆ และการใช้ และความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

สรุป Grammar TOEIC

สูตรอังกฤษพิชิต TOEIC

กระดานสำหรับสอนมอบให้ผู้เรียนเรื่อง noun ,pronoun, adjective, adverb, verb, present simple, present con, active passive, present perfect tense, past simple, past continuous, past perfect tense, future tense, if clause, adjective clause, adverb clause

1,500 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง