รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

พิชิต Grammar TOEFL

เรียนออนไลน์

คอร์สพิชิต Grammar TOEFL

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.ไวยากรณ์ที่ออกสอบ TOEFL มากที่สุด อธิบายด้วยภาษาง่าย ๆ เรียนแล้วเข้าใจแน่นอน

2.ไวยากรณ์ระดับสูงมากมาย เช่น Tenses/ Voice/ Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause/ Verb Pattern, Question Tag, Subject Verb Agreement เป็นต้น

3.แนะนำ Listening Part ด้วย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ และเทคนิคการทำข้อสอบ

4.ทุกเนื้อหามีแบบฝึกหัดประกอบ

5.นำเสนอเทคนิคการทำข้อสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบอย่างเป็นระบบ ที่เข้าใจง่าย

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

TOEIC Listening technique เทคนิคการฟังข้อสอบ TOEFL, ตัวอย่างการทำข้อสอบ Structure TOEFL, โครงสร้างภาษาอังกฤษ การเรียงคำ, ชนิดของคำนาม นามนับได้ ตำแหน่ง หน้าที่, Suffix Ending ที่ลงท้ายแล้วเป็นคำนามให้ท่อง, Noun Count Noun รูปร่าง ตำแหน่ง การใช้, determiner การใช้คำนำหน้านาม, quantifier คำนำหน้านามอื่น ๆ ที่ออกสอบบ่อย, การเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์, แบบฝึกหัด คำนาม พร้อมวิธีการวิเคราะห์ข้อสอบ, การใช้สรรพนามเป็นประธาน กรรม รวมถึงการแสดงความเป็นเจ้าของ, Pronoun อื่น ๆ ที่นิยมนำมาออกสอบ TOEFL, แบบฝึกหัดและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ Error, Adjective ลักษณะคำ ตำแหน่งคุณศัพท์ การใช้ และ suffix endings, แบบฝึกหัด พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบ, การสร้าง adjective-adverb ด้านการเติม ly, วิธีสร้างการเปรียบเทียบขั้นกว่าและขั้นสูงสุด, โครงสร้าง adjective อื่น ๆ ที่ควรทราบ และความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

สรุป Grammar TOEFL

สูตรอังกฤษพิชิต TOEFL

กระดานสำหรับสอนมอบให้ผู้เรียน เรื่อง noun, pronoun, adjective, adverb, verb, present simple tense, present continuous, present perfect tense, past simple, past continuous-copy, past perfect tense, future simple tense,

แบบฝึกหัด active-passive voice, tense, แบบฝึกหัด if clause, แบบฝึกหัด word choice, แบบฝึกหัด subject verb agreement, แบบฝึกหัด tag question

1,500 บาท
5 ปี