รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

English Grammar in Use

เรียนออนไลน์

คอร์ส English Grammar in Use

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

มีเนื้อหาหลัก ๆ เกี่ยวกับไวยากรณ์อังกฤษ เน้นเนื้อหาที่ยาก และออกข้อสอบบ่อย ๆ

จุดเด่น

1.เนื้อหาไวยากรณ์ระดับสูงเช่น Subject-Verb Agreement / Tenses/ Noun Clause, Adjective Clause, Adverb Clause/ Simple Sentence, Compound Sentence, Complex Sentence, Compound-Complex Sentence/ Reported Speech เป็นต้น

2.อธิบายเนื้อหาละเอียด พร้อมยกตัวอย่างประกอบเนื้อหามากมาย แนะเทคนิคการเรียน การสังเกตให้ง่ายต่อการเรียน เรียนรู้เรื่องดีแน่นอน

3.แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย ที่สำคัญคือข้อคิดดี ๆ ในการดำเนินชีวิตจากอาจารย์ผู้สอน มากมาย

เอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์E-book: English Grammar in Use

ไฟล์ตำแหน่งการวางคำที่ออกข้อสอบ

ไฟล์กระดานสำหรับสอนมอบให้ผู้เรียน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

subject verb agreement, Suffix Ending และตำแหน่งของคำ, Verb การใช้กริยาแท้, Auxiliary Verb การใช้กริยาช่วย, การเติม s, es ที่นามและ verb, subject-verb agreement, แบบฝึกหัด subject-verb agreement, ภาพรวม 12 Tenses, Present Simple Tenses แบบละเอียด, Present Continuous แบบละเอียด, การสร้าง verb 4 หรือ ing, Present Perfect Tense สมบูรณ์, Present Perfect Continuous, Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Past Perfect Tense, Past Perfect Continuous Tense, Future Simple Tense, Future Continuous Tense และความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

1,200 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง