รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด Professional Certified Coach International Coach Federation Certified Strengths Coach (GALLUP) ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

How to Handling Customer Complaint and Service Excellence (พิเศษ 7C Model)

เรียนออนไลน์

กลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้องค์กรมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือคือ การบริการ (Service) การบริการที่ดีต้องสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สร้างความเชื่อถือและบริการด้วยความเต็มใจทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร หลักสูตรนี้จะช่วยเปลี่ยนข้อร้องเรียนให้เป็นโอกาสในการขาย เพื่อสร้างรายได้ให้ยั่งยืนให้กับองค์กร

ทำไมหลักสูตรนี้ จึงจำเป็นสำหรับองค์กรและทีมงานบริการด้าน Call Center และ Customer Service เพราะทีมบริการ อาจพบปัญหาแบบนี้ในการดูแลลูกค้า เช่น

 • 1.ปัญหาพนักงานที่เพิ่งเริ่มมาทำงานใหม่ด้าน Service ยังไม่รู้เทคนิค หรือวิธีการในการบริการลูกค้าและรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • 2.ปัญหา ลูกค้าอาจใช้อารมณ์ในการพูดคุย ถึงปัญหาที่ได้รับในการบริการ
 • 3.ปัญหา ลูกค้าไม่รับฟังคำอธิบาย ลูกค้าต้องการต่อว่า และใช้คำพูด ถ้อยคำรุนแรง
 • 4.ปัญหา พนักงานถกเถียงกับลูกค้า ทำให้เกิดข้อร้องเรียนซ้อนข้อร้องเรียน
 • 5.ปัญหา การให้บริการล่าช้า ทำให้เกิดอารมณ์ในการรอคอยและต้องการร้องเรียนบริการ
 • 6.ปัญหา ที่เกิดข้อผิดพลาดในการบริการ เช่น เขียนชื่อลูกค้าผิด หรือให้สินค้าที่ผิดพลาด ไม่ตรงกับความต้องการ
 • 7.ปัญหา ที่พนักงานเผลอ ให้ลูกค้าคนอื่นแซงคิว ทำให้ลูกค้าที่ถูกแซงคิว ไม่พอใจและเกิดข้อร้องเรียน
 • 8.ปัญหา พนักงานไม่มีความรู้ในสินค้าและบริการ ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวเอง ทำให้ลูกค้าหงุดหงิด และเกิดข้อร้องเรียน

ในหลักสูตรนี้ จะมีเครื่องมือที่จะช่วยทำให้ปัญหาของลูกค้าที่ร้องเรียนในเรื่องการบริการได้รับการดูแลอย่างอ่อนโยนและเป็นมืออาชีพ

“ข้อร้องเรียนของลูกค้าจะเป็นโอกาส” ที่จะทำให้ลูกค้าเชื่อใจและวางใจกลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง และที่พิเศษมากกว่าในหลักสูตรนี้ยังได้ออกแบบ 7C Model ที่ช่วยเป็นแนวทางในการรับข้อร้องเรียน ที่ง่าย ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์สำหรับทีมงานเพื่อใช้ดูแลลูกค้า

กลุ่มเป้าหมาย

 • 1.หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับส่วนงานทุกส่วนงานที่ต้องดูแลลูกค้า ต้องบริการลูกค้า ส่วนของแผนก Call Center และทีม Customer Service เพื่อให้ทีมบริการสามารถยกระดับงาน Service ได้อย่างคุณภาพ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ยาวนาน เป็นการ

สร้าง Brand ที่มีต้นทุนน้อย แต่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นกำไรที่ยั่งยืนและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

 • 2.ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ UP SKILL ในงานด้านบริการ
 • 3.องค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย ในการควบคุมลูกน้อง
 • 4.หน่วยงาน สถาบัน ที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน
2,990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง