รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
ไม่จำกัด

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด Professional Certified Coach International Coach Federation Certified Strengths Coach (GALLUP) ผู้เชี่ยวชาญการสอนหลักสูตรการสื่อสารและการบริหารคนในองค์กร มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปี และสอนมากกว่า 100 องค์กร และพนักงานมากกว่า 100,000 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน HRD ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

Micro Learning (3 Minute Miracle!)

เรียนออนไลน์

การเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่มีเนื้อหาหลายชั่วโมงและใช้เวลาในการเรียนนาน อาจทำให้ผู้เรียนบางท่านที่มีหน้าที่หลักในการทำงานหรือผู้ที่ต้องวาระการประชุมทุกวันจะไม่มีเวลาเรียนรู้หลักสูตรได้อย่างสะดวก คอร์สนี้จะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาจำกัด สอนเทคนิคการเรียนรู้การทำงานอย่างง่าย ๆ มีเนื้อหาสั้นและกระชับ ฝึกให้จำง่ายและนำไปใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว มีเทคนิคการท่องจำที่เป็นชุด Keyword ช่วยให้ผู้เรียนจดจำง่ายขึ้น สามารถนำไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพในด้าน

1.การให้บริการ

2.การพัฒนาตัวเอง

3.การ feedback ทีมงาน เพื่อยกระดับการทำงานร่วมกัน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวคิด ข้อคิด เทคนิคการทำงานในด้านต่าง ๆ อย่างกระชับ จดจำหัวข้อในแต่ละบทได้อย่างรวดเร็ว โดยในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการทำงานในเรื่อง

1.เทคนิคการ Feedback 3ช ชื่นชม ชวนแก้ไข เชื่อมั่น

2.เทคนิค Positive Thinking 3L Life Love Learn

3.เทคนิคการให้บริการ ABC บริการก็ได้ เปิดการขายก็ได้ A=Ask B=Benefit C=Connect

4.เทคนิคการเสนองานประชุม 3 D Data Design Delivery

5.เทคนิคทักษะสื่อสารในงานบริการ 3S Smile Smart Smooth

6.เทคนิคการพูดด้วยพลัง 3P Passion Proactive Professional

7.เทคนิคสำหรับหัวหน้างาน 3 เก่ง เก่งงาน เก่งคน เก่งพูด

8.เทคนิคการทำงานให้ได้ผล 3R Result Relationship Reflection

9.เทคนิคการสร้างผลงานให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม 3W Work Wow Win

10.เทคนิคที่ใช้บริการลูกค้าและทำงานกับเพื่อนร่วมงาน 3ร รับเรื่อง รับฟัง รับรอง

เหมาะสำหรับ

1.ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะ UP SKILL งานด้านบริการ

2.องค์กรที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ในการควบคุมลูกน้อง

3.หน่วยงาน สถาบัน ที่ต้องการเพิ่มทักษะให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือพนักงาน ให้มีทักษะการทำงานเพิ่มเติม

990 บาท
ไม่จำกัดเวลา

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง