รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้น

เรียนออนไลน์

คอร์สไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้น

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์ อาจารย์ที่:

สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

คอร์สนี้มีเป้าหมายสำหรับคนที่ต้องการสอบ TOEIC ทุกคน ทุกระดับความรู้

จุดเด่น

1. เนื้อหาไวยากรณ์อังกฤษตั้งแต่เบื้องต้น

2. อธิบายเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ มีผังการแต่งประโยคภาษาอังกฤษประกอบการเรียน

3. มีแบบฝึกหัดให้ทำมากมายครบเนื้อหาและเฉลยอย่างเป็นระบบ นำไปใช้กับการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนได้จริง 

4. มีศัพท์พร้อมคำอ่านและคำแปลให้ท่องจำมากกว่า 1,000 คำ 

เอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์ปูพื้นไวยากรณ์

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

โครงสร้าง parts of speech, คำนามและตำแหน่ง, ชนิดของคำนามการใช้, คำนามนับไม่ได้,แบบฝึกหัดคำนาม, การเติม s, es ที่คำนามและกริยาแท้ช่องที่ 1, การเติม s, es ที่คำนามไม่ลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, y, o, เฉลยแบบฝึกหัดการแต่งประโยค, การเติม s, es ที่คำนามลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x, เฉลยแบบฝึกหัดการแต่งประโยค, การเติม s, es คำนามเอกพจน์ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นพยัญชนะ, เฉลยแบบฝึกหัดการแต่งประโยคประจำเนื้อหา, การเติม s, es คำนามลงท้ายด้วย y หน้า y เป็นสระ, การเติม s, es คำนามลงท้ายด้วย o, เฉลยแบบฝึกหัดการแต่งประโยคประจำเนื้อหา, เปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์ man-men, เปลี่ยนนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์อื่นๆ, และความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

1,000 บาท
5 ปี