รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ ERROR

เรียนออนไลน์

คอร์สเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ ERROR

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอกมากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก (ของจริงแน่นอน)

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.เนื้อหาไวยากรณ์อังกฤษตั้งแต่เบื้องต้น

2.อธิบายเข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ

3.นำเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ โยงเนื้อหาอย่างเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง 

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

โครงสร้างสำคัญสำหรับใช้วิเคราะห์ข้อสอบ error, ตำแหน่งรูปร่าง คำลงท้าย adjective, adverb, determiner, preposition, ตำแหน่งรูปร่าง verb, tenses, รูปร่างกริยาและ tenses 12 tense, เทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบ error,ข้อสอบ either…or,neither…nor…., ข้อสอบ verb to be รูปต่างๆ และ and, another, ข้อสอบ because, although, ข้อสอบใช้กริยาช่อง 3,4 เป็น adjective และ because of, due to, inspite of, ข้อสอบ who, which, every, ข้อสอบลดรูป who, which และ look forward to, ข้อสอบลดรูป adverb clause, every, each, ข้อสอบ be going to, has, have, had, ข้อสอบ if clause, ลดรูปกริยา และความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการสอบ TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP

เอกสารประกอบการเรียน

ไฟล์ต้นฉบับเฉลยข้อสอบ Error Recognition

ไฟล์เอกสารกระดานสอน

900 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง