รายละเอียด / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ความยาววิดิโอ
ชั่วโมงที่ดูได้
ไม่จำกัด
อายุคอร์สเรียน
5 ปี

ข้อมูลผู้สอน

Profile

ผศ.ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลงานวิชาการให้กับหลายมหาวิทยาลัย, อาจารย์สอนภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับหลายสถาบัน, อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรี โท เอก ให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต), อาจารย์พิเศษบรรยายระดับปริญญาตรีให้วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการและเจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สูตรลับสูตรเด็ดสำหรับสอบ TOEIC, TOEFL

เรียนออนไลน์

คอร์สสูตรลับสูตรเด็ดสำหรับสอบ TOEIC, TOEFL

สอนโดย ผศ. ดร. นเรศ สุรสิทธิ์

ประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก มากว่า 10 มหาวิทยาลัย กว่า 25 ปี

เขียนหนังสือภาษาอังกฤษขายดีตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศกว่า 65 เล่ม

จบการศึกษาเอกภาษาอังกฤษทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก

เนื้อหาหลักประกอบด้วยเรื่อง

1.สรุปโครงสร้างภาษาอังกฤษที่สำคัญมาก ๆ สำหรับสอบ TOEIC, TOEFL

2.มีข้อสอบประกอบ

3.ใช้เป็น note สำหรับอ่านสอบได้อย่างดีเยี่ยม ด้วยเวลาสั้น ๆ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง

parts of speech, noun, แบบฝึกหัด noun, determiner, adjective, adjective test, adverb, การสร้าง adverb, verb, สafter, afterwards, after all, no, not, verb to be, as much as, as many as, verb to have, verb ing และความรู้ภาษาอังกฤษอีกหลากหลายหัวข้อจากคอร์สเรียนนี้

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการสอบ TOEIC, TOEFL, TU-GET, CU-TEP

พร้อมไฟล์เอกสารประกอบการเรียน

สูตรลับสำหรับสอบ TOEIC, TOEFL

900 บาท
5 ปี

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง